Stwórz drogi najwyższej jakości

dzięki stabilizacji hydrofobowej
rozpocznij opłacalną inwestycję i osiągnij długotrwałe korzyści
zaprojektuj konstrukcję nawierzchni o wysokiej trwałości zmęczeniowej
wybuduj drogę szybko i bezpiecznie dla środowiska
Zobacz więcej korzyści

Jak działa hydrofobowa stabilizacja gruntu?

Odpowiednio dobrana recepta i zastosowanie specjalistycznych sypkich związków chemicznych o właściwościach hydrofobowych tworzą z gruntu, bezpośrednio na placu budowy, warstwę konstrukcyjną podatną, pracującą w jednej fazie, bez spękań.

Efekt?

Stabilizacja hydrofobowa trwale zwiększa odporność gruntu na absorpcję kapilarną wody nadając materiałowi stabilizowanemu nowe i korzystne cechy. Moduł sprężystości rośnie, a nawierzchnia drogi jest trwalsza nawet o 50% niż w przypadku stosowania stabilizacji tradycyjnej.
Dowiedz się więcej

Co zyskasz
dzięki technologii hydrofobowej?

Wprowadź korzyści na swojej inwestycji
zarówno na etapie projektowania jak i wykonawstwa

Lepiej zabezpieczysz
drogę przed wodą

Trwale uodpornisz dolne warstwy konstrukcji na absorpcję kapilarną wody zabezpieczając tym samym górne przed penetracją kapilarną, dzięki czemu zwiększysz trwałość całej konstrukcji i wprowadzisz długofalowe oszczędności.

Będziesz budował trwałe drogi w bezpieczny sposób

Oszczędzisz na redukcji ilości kruszyw dowożonych na budowę, transporcie oraz opłatach recyklingowych. Ograniczając korytowanie zwiększysz bezpieczeństwo prowadzonych robót, szczególnie w przypadkach zamknięć połówkowych.

Wzmocnisz swój wkład w krajową politykę zrównoważonego rozwoju

Dbając o środowisko zagospodarujesz na miejscu więcej gruntu nieprzydatnego dla innych technologii. Zredukujesz ilość emitowanego do atmosfery CO2 zmniejszając ilość jednostek transportowych niejednokrotnie o setki samochodów.

Jakie korzyści może dać Tobie?

Sprawdź w czym możemy Ci pomóc i co dzięki temu zyskasz

Jeżeli jesteś Zamawiającym

  • Stabilizacja trwale zwiększająca odporność gruntu na absorpcję kapilarną wody, częściej nazywana po prostu hydrofobowa, skutecznie obniża koszty konstrukcji drogi poprzez maksymalne wykorzystanie istniejącego materiału i optymalizację zakresu robót ziemnych
  • Zmniejszenie zakresu robót ziemnych i przyspieszenie realizacji zwiększa bezpieczeństwo robót oraz zmniejszając transport chroni okoliczne drogi oraz ogranicza utrudnienia 
  • Stabilizacja hydrofobowa to znacznie większa trwałość konstrukcji w porównaniu do konstrukcji katalogowych ujętych w Katalogu KTKNPiP z 2014r.

Jeżeli jesteś Projektantem

  • Stabilizacja hydrofobowa to rozwiązanie, które skutecznie ogranicza niekorzystny wpływ wody na konstrukcję nawierzchni
  • Warstwa stabilizacji hydrofobowej to materiał, który nie jest ujęty w katalogu KTKNPiP ale dzięki badaniom i pozytywnym doświadczeniom eksploatacyjnym uzyskał klasyfikację materiałową oraz dopuszczenia techniczne umożliwiające indywidualne projektowanie
  • W 2016r. BZDBDiM wydał Ogólną Specyfikację Techniczną OST D-04.12.01, a od 2017r. w biuletynie BCD SEKOCENBUD rozpoczęto publikowanie cen robót związanych ze stabilizacją hydrofobową - kod D-04.12.01.00

Jeżeli jesteś Wykonawcą

  • Sabilizacja hydrofobowa to rozwiązanie problemu optymalizacji kosztu bez utraty jakości, a taka optymalizacja to oszczędności finansowe, zarówno gdy chcesz zmienić zaprojektowaną konstrukcję jak i w systemie "zaprojektuj + zbuduj"

  • Zwiększenie udziału warstwy stabilizacji w konstrukcji to mniejszy zakres robót ziemnych poprzez maksymalne wykorzystanie materiału miejscowego czyli skrócenie czasu realizacji

  • Wysoka jakość i potwierdzona eksploatacyjnie trwałość konstrukcji z warstwą stabilizacji hydrofobowej, to pewność udzielanej gwarancji

Staramy się najlepiej jak potrafimy
odpowiadać na potrzeby drogownictwa

Z naszych produktów i usług korzystają największe instytucje
oraz firmy tworzące polskie drogownictwo

Nasze doświadczenie

Od blisko 10 lat uczestniczymy w budowie polskich dróg
- od mniejszych gminnych po główne drogi krajowe,
a także parkingów oraz placów składowych

Zobacz 3 krótkie,
jednakże najważniejsze filmy

Koncepcję zmieniającą podejście do możliwości modyfikacji gruntu, efekt oddziaływania dodatków hydrofobowych na grunt oraz jak zachowuje się ziarnisty dodatek hydrofobowy zanurzony w wodzie
Jaka jest koncepcja modyfikacji?
Jaki jest efekt działania?
Jak zachowuje się w wodzie?

Najnowsze wpisy i wydarzenia

Zobacz o czym piszemy
oraz gdzie z przyjemnością będziemy mogli z Tobą porozmawiać