Budowa drogi Choroszcz - Jeroniki - Łyski

Zamawiający: Urząd Miejski w Choroszczy
Wykonawca: UNIBEP S.A.
Inżynier: jednostka wewnętrzna Zamawiającego
Projektant: DROGOWSKAZ s.c.
Roboty stabilizacyjne: Technologie Drogowe SOCHACKI
Typ drogi: droga gminna
Kategoria i podłoże: KR2, podłoże G3
Okres realizacji: 2019 r.

Środek zastosowany do stabilizacji:

ziarnisty dodatek hydrofobowy SiccaBASE® o powierzchni właściwej > 2500 cm2/g - optymalna recepta opracowana przez Nascon - ilości minimalne nakładane wymogiem SST (dodatku i cementu).

Dlaczego wybrano Nascon?

Wykonawca zdecydował się na zastosowanie technologii stabilizacji hydrofobowej ze względu na stwierdzone odmienne warunki wodne w stosunku do warunków stwierdzonych w pierwotnej dokumentacji geotechnicznej- podłoże G3 i okresowo wysoko woda gruntowa.

Sytuacja

Inwestycja wykonywana w formule "zbuduj" - na etapie realizacji wprowadzone przez Zamawiającego dopuszczenie zastosowania równoważnego układu konstrukcji nawierzchni, pod warunkiem zachowania projektowej trwałości zmęczeniowej

Problem

W trakcie robót zidentyfikowano wyższy niż zakładano poziomu wody gruntowej. Generalny Wykonawca poszukiwał rozwiązania, które umożliwiłoby uzyskanie wymaganych parametrów konstrukcji nawierzchni oraz gwarancji jej trwałości.

Rozwiązanie

Zastosowana podczas realizacji inwestycji konstrukcja nawierzchni została zaprojektowana indywidualnie metodą mechanistyczno-empiryczną w programie MWS-Pavement Design. Dzięki indywidualnemu projektowaniu i zastosowaniu stabilizacji hydrofobowej uzyskano wyższą trwałość zmęczeniową nawierzchni, niż dla pierwotnie zaprojektowanej konstrukcji, uodparniając przy tym dodatkowo konstrukcję na negatywne działanie wody.

null
KLIENT
Wykonawca będący jednym z największych przedsiębiorstw budowlanych w kraju, działający w obszarze budownictwa drogowego w północno-wschodniej Polsce.
null
CEL
Zabezpieczenie drogi przed szkodliwym wpływem warunków wodnych, z jednoczesnym przyspieszeniem prac i zwiększeniem trwałości zmęczeniowej konstrukcji nawierzchni.
null
KORZYŚĆ
Uzyskanie odpornej na działanie wody konstrukcji nawierzchni o podwyższonej trwałości zmęczeniowej, przyspieszenie wykonania robót oraz oszczędności finansowe w stosunku do pierwotnego układu konstrukcyjnego.