Przebudowa ul. XXX-lecia PRL (obecnie ul. Główna) w Czarnym Borze

Zamawiający: Gmina Czarny Bór
Wykonawca: Sudeckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.
Inżynier: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych TRAKT
Projektant: ,,JW.PROJEKT-KONTROL'' Jarosław Wawrzaszek
Roboty stabilizacyjne: SAT Sp. z o.o.
Typ drogi: droga gminna
Kategoria i podłoże: KR3, podłoże G4
Okres realizacji: 2018 r.

Środek zastosowany do stabilizacji:

ziarnisty dodatek hydrofobowy SiccaBASE® o powierzchni właściwej > 2500 cm2/g - optymalna recepta opracowana przez Nascon - ilości minimalne nakładane wymogiem SST (dodatku i cementu).

Dlaczego wybrano Nascon?

Formuła Zaprojektuj+Zbuduj spowodowała, że wykonawca poszukiwał dobrego rozwiązania optymalizującego konstrukcję nawierzchni. Wykonawcy zależało na obniżeniu kosztów inwestycji, z zachowaniem wysokiej jakości, ze względu na odpowiedzialność gwarancyjną.

Sytuacja

Inwestycja realizowana w formule "projektuj i buduj", podłoże gruntowe zaklasyfikowane do grupy nośności podłoża G4.

Problem

Grunty nasypu niekontrolowanego zostały zaklasyfikowane na podstawie badania uziarnienia jako bardzo wysadzinowe. Stwierdzono w badaniach geotechnicznych występowanie w nasypie budowlanym kruszywa o słabej wytrzymałości, domieszek gliny, oraz w warstwie nasypu niekontrolowanego gliny, piasku gliniastego, żwiru przemieszanego z glebą, gruzem, kamieniami, co skutkowało określeniem warstwy I podłoża jako nienośnej.

Rozwiązanie

Wzmocnienie podłoża gruntowego przy zastosowaniu stabilizacji hydrofobowej, z jednoczesną optymalizacją konstrukcji nawierzchni względem rozwiązań katalogowych przy wykorzystaniu projektowania mechanistyczno - empirycznego.

null
KLIENT
Firma z województwa dolnośląskiego, realizująca zamówienia z zakresu budownictwa drogowego, powstała w 2006 roku, z siedzibą w Jeleniej Górze.
null
CEL
Wykorzystanie zróżnicowanego materiału znajdującego się w strefie przypowierzchniowej podłoża gruntowego, nie nadającego się bez wzmocnienia jako podłoże pod warstwy konstrukcyjne. Uzyskanie nie mniejszej niż wymagana trwałości zmęczeniowej konstrukcji nawierzchni.
null
KORZYŚĆ
Uzyskanie nośności dolnych warstw konstrukcji nawierzchni, przy maksymalnym wykorzystaniu materiału rodzimego, z jednoczesnym zabezpieczeniem konstrukcji przed występowaniem wysadzin. Oszczędności czasowe i finansowe, ograniczone utrudnienia w ruchu.