Przebudowa drogi krajowej DK66 Patoki-Brańsk

Zamawiający: GDDKiA O/Białystok
Wykonawca: PBDiM sp. z o.o. Mińsk Mazowiecki oraz PBD BITUM
Inżynier: jednostka wewnętrzna Zamawiającego
Projektant: DROMBUD sp. z o.o.
Roboty stabilizacyjne: FREZDROG oraz Technologie Drogowe SOCHACKI
Typ drogi: droga krajowa
Kategoria i podłoże: KR5, podłoże G4
Okres realizacji: 2019r.

Środek zastosowany do stabilizacji:

ziarnisty dodatek hydrofobowy SiccaBASE® o powierzchni właściwej > 2500 cm2/g - optymalna recepta opracowana przez Nascon - ilości minimalne nakładane wymogiem SST (dodatku i cementu).

Dlaczego wybrano Nascon?

Nascon posiadał już doświadczenie w dostawach swojego dodatku na realizacje prowadzone przez ten oddział GDDKiA. Dla Wykonawcy miało to istotne znaczenie z uwagi na konieczność sprawnego uzyskania akceptacji technologii przez Generalną Dyrekcję (proces nie mógł wprowadzić opóźnień - Wykonawca dokonywał zmiany złożonej już wcześniej u Zamawiającego konstrukcji). Dodatkowo w ramach dostaw Nascon zapewnił pełne wsparcie na budowie co było istotne ze względu na to, że firma pierwszy raz stosowała ten rodzaj stabilizacji.

Sytuacja

Inwestycja wykonywana na zlecenie GDDKiA w Białymstoku w formule Zaprojektuj i Zbuduj polegająca na przebudowie drogi krajowej DK na odcinku Patoki-Brańsk. Prace stabilizacyjne (dozowanie i mieszanie dodatku hydrofobowego) prowadzone były przy współpracy z dwoma bardzo doświadczonymi firmami dysponującymi najnowocześniejszym parkiem maszynowym.

Problem

Generalny Wykonawca poszukiwał rozwiązania, które przyspieszy mu prace na poziomie dolnych warstw konstrukcji oraz zoptymalizuje koszty. Warunki gruntowe miejscowo zaklasyfikowano jako G4, a miejscowo jako G1.

Rozwiązanie

Stabiizacja z SiccaBASE przyśpieszyła proces przebudowy, a konstrukcja utrzymałą wymaganą trwałość zmęczeniową.  W ramach optymalizacji zmniejszono grubość mrozochronną w stosunku do grubości katalogowych (indywidualne obliczenia oporu cieplnego). Pomimo konieczności częściowego doziarniania gruntu na podłożu G1 wykonano stabilizację hydrofobową na całym odcinku przebudowanej drogi krajowej oraz dodatkowo na drogach biegnących równolegle.

null
KLIENT
Doświadczona firma z historią sięgającą 1921r. Bardzo nowoczesny park maszynowy, najnowsze technologie oraz blisko 500 specjalistów. W zasobach wysoko wyspecjalizowane Centralne Laboratorium Drogowe oraz system ISO 9001.
null
CEL
Optymalizacja dolnych warstw konstrukcji nawierzchni w celu przyspieszenia robót budowlanych oraz zoptymalizowania kosztu przy jednoczesnym zachowaniu trwałości zmęczeniowej wymaganej dla KR5.
null
KORZYŚĆ
Sprawne wykonanie inwestycji i szybsze oddanie drogi do użytkowania, zmniejszenie utrudnień w ruchu, istotne zmniejszenie zakresu robót ziemnych. Pomimo konieczności częściowego doziarniania gruntem spoistym na G1 stabilizacja hydrofobowa wprowadziła Wykonawcy sumarycznie korzyści (ujednolicenie konstrukcji, brak konieczności kontroli podziału na odcinki jednorodne).