Rozbudowa drogi powiatowej 2011K Kraków - Niepołomice

Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Wieliczce
Wykonawca: Przedsiębiorstwo Budowlano-Drogowo-Mostowe "Drog-Bud" F. Fryc
Inżynier: jednostka wewnętrzna Zamawiającego
Projektant: Firma Inżynierska ARCUS
Roboty stabilizacyjne: Generalny wykonawca
Typ drogi: droga powiatowa
Kategoria i podłoże: KR3, podłoże G3
Okres realizacji: 2019 - 2020 r.

Środek zastosowany do stabilizacji:

ziarnisty dodatek hydrofobowy SiccaBASE® o powierzchni właściwej > 2500 cm2/g - optymalna recepta opracowana przez Nascon - ilości minimalne nakładane wymogiem SST (dodatku i cementu).

Dlaczego wybrano Nascon?

Wykonawca poszukiwał optymalizacji czasu realizacji, bez zwiększania kosztów, i z zachowaniem jakości.

Sytuacja

Dotychczasowe doświadczenie Wykonawcy powoduje, że za każdym niemal razem dokonuje on analizy możliwości i opłacalności zmian w projekcie. Tak też było tym razem i wprowadził zmianę do projektu polegającą na zastąpieniu wszystkich warstw występujących pod MMA jedną warstwą stabilizacji hydrofobowej pełniącą funkcję pobdudowy zasadniczej.

Problem

Przebudowa drogi w terenie gęstej zabudowy, która z konstrukcją w pierwotnym kształcie powodowałaby długi okres utrudnień dla mieszkańcówi użytkowników.

Rozwiązanie

Jedna warstwa 35 cm stabilizacji hydrofobowej zamiast 22 cm stabilizacji wapnem i 22 cm kruszywa stabilizowanego cementem.

null
KLIENT
Firma z siedzibą w Spytkowicach z własną wytwórnią mas bitumicznym i dużym parkiem maszynowym, łącznie z zestawem do wykonywania stabilizacji.
null
CEL
Skrócenie uciążliwości dla mieszkańców, optymalizacja kosztów inwestycji.
null
KORZYŚĆ
Lepsza marża na kontrakcie i mniej niezadowoleni mieszkańcy miejscowości Brzegi.