Przebudowa drogi krajowej DK66 - przejście przez Suchowolce

Zamawiający: GDDKiA O/Białystok
Wykonawca: Unibep S.A. oddział Białystok
Inżynier: IDM Inwestycje Sp. z o.o.
Projektant: Value Enigneering Sp. z o.o.
Roboty stabilizacyjne: Technologie Drogowe SOCHACKI
Typ drogi: droga krajowa
Kategoria i podłoże: KR5, podłoże G1 i G4
Okres realizacji: 2019 r.

Środek zastosowany do stabilizacji:

ziarnisty dodatek hydrofobowy SiccaBASE® o powierzchni właściwej > 2500 cm2/g - optymalna recepta opracowana przez Nascon - ilości minimalne nakładane wymogiem SST (dodatku i cementu).

Dlaczego wybrano Nascon?

Wykonawcy zależało na optymalizacji kosztów, robót ziemnych i czasu realizacji inwestycji.

Sytuacja

Inwestycja w formule "zaprojektuj i zbuduj" z zastosowaniem stabilizacji hydrofobowej. Prace stabilizacyjne wykonywane przez firmę posiadającą najnowocześniejszy park maszynowy.

Problem

Generalny Wykonawca poszukiwał rozwiązania, które przyspieszy prace na poziomie dolnych warstw konstrukcji oraz zoptymalizuje koszty. Warunki gruntowe miejscowo zaklasyfikowano jako G4, a miejscowo jako G1.

Rozwiązanie

Stabiizacja z SiccaBASE o grubości 40 cm zoptymalizowała dolne warstwy konstrukcji oraz wzmocnienie podłoża. Konstrukcja sumarycznie cieńsza od wymaganej katalogiem KTKNPiP dla głębokości przemarzania 1,2m , niemniej jednak dzięki właściwościom izolacyjnym warstwy stabilizacji hydrofobowej zapewniona została wymagana ochrona podłoża przed wysadzinami (indywidualne obliczenia oporu cieplnego).

null
KLIENT
Firma będąca jednym z największych przedsiębiorstw budowlanych w kraju, działająca w obszarze budownictwa drogowego w północno-wschodniej Polsce.
null
CEL
Optymalizacja ilości, czasu trwania oraz kosztów prac na poziomie dolnych warstw konstrukcji nawierzchni.
null
KORZYŚĆ
Sprawne wykonanie inwestycji i szybsze oddanie drogi do użytkowania, zmniejszenie utrudnień w ruchu, istotne zmniejszenie zakresu robót ziemnych. Zwiększenie bezpieczeństwa na budowie - przy przebudowie realizowanej z ruchem wahadłowym głębokość wykopu jest znacząco mniejsza, niż w przypadku wykonywania wymiany gruntu. Czas wykonywania prac na poziomie dolnych warstw nawierzchni jest krótszy.