Rozbudowa DW975 odcinek Bartkowa Posadowa - Gródek nad Dunajcem

Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
Wykonawca: BUD-DRÓG Łagosz Sp. j.
Inżynier: jednostka wewnętrzna Zamawiającego
Projektant: Łukasz Rapacz Zakład Usług Projektowo-Produkcyjno-Handlowy
Roboty stabilizacyjne: Generalny wykonawca
Typ drogi: droga wojewódzka
Kategoria i podłoże: KR3, podłoże G4
Okres realizacji: 2019 - 2020 r.

Środek zastosowany do stabilizacji:

ziarnisty dodatek hydrofobowy SiccaBASE® o powierzchni właściwej > 2500 cm2/g - optymalna recepta opracowana przez Nascon - ilości minimalne nakładane wymogiem SST (dodatku i cementu).

Dlaczego wybrano Nascon?

Wykonawca poszukiwał trwałego i optymalnego cenowo rozwiązania konstrukcyjnego spełniającego wymagania trwałości zmęczeniwoej wynikającej z obowiązującej kategorii ruchu.

Sytuacja

Przebudowa drogi wojewódzkiej w trudnych warunkach, bo realizowana przy pełnym ruchu, na krótkich wahadłach, w centrum miasta. Przyjęta konstrukcja zakładała wykonanie wzmocnienia podłoża i doprowadzenie do nośności 100MPa po czym wykonanie górnych warstw konstrukcyjnych zgodnych z katalogiem.

Problem

Wysokie koszty katalogowych rozwiązań konstrukcyjnych i potrzeba optymalizacji wraz z utrzymaniem jakości.

Rozwiązanie

Zastosowanie stabilizacji hydrofobowej jako wzmocnienia gruntu i optymalizacja dolnych warstw konstrukcyjnych.

null
KLIENT
Firma BUD-DRÓG Usługi Budowy i Modernizacji Dróg Łagosz Spółka Jawna ma swą siedzibę w Przyborowie, gmina Borzęcin. Głównym zakresem działalności firmy jest utrzymanie i budowa dróg. Spółka prowadzi również działalność pomocniczą związaną z wydobyciem i przerobem kruszyw, produkcją betonu oraz mas bitumicznych, a także usługami w zakresie wynajmu sprzętu i transportu.
null
CEL
Optymalizacja kosztów.
null
KORZYŚĆ
Wykonanie trwałej, szybkiej i taniej konstrukcji.