Modernizacja odcinków DW 957, 958 i 959 na obszarze gm. Czarny Dunajec

Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
Wykonawca: Podhalańskie Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe S.A.
Inżynier: jednostka wewnętrzna Zamawiającego
Projektant: Łukasz Rapacz Zakład Usług Projektowo-Produkcyjno-Handlowy
Roboty stabilizacyjne: generalny wykonawca
Typ drogi: droga wojewódzka
Kategoria i podłoże: KR3 i KR4, podłoże G3 i G4
Okres realizacji: 2017/2018 r.

Środek zastosowany do stabilizacji:

ziarnisty dodatek hydrofobowy SiccaBASE® o powierzchni właściwej > 2500 cm2/g - optymalna recepta opracowana przez Nascon - ilości minimalne nakładane wymogiem SST (dodatku i cementu).

Dlaczego wybrano Nascon?

Wykonawcy zależało na przyspieszeniu tempa prac, poprzez wykorzystanie gruntu rodzimego, oraz na skróceniu czasu potrzebnego na pielęgnację warstwy stabilizacji, co jest szczególnie ważne podczas prowadzenia prac w górskim terenie, oraz ze względu na uciążliwości dla mieszkańców.

Sytuacja

Realizacja wykonana dzięki zamianie konstrukcji na wniosek Wykonawcy ze zgodą Zamawiającego. Wykorzystanie środka hydrofobowego SiccaBASE do stabilizacji gruntu pozwoliło wykorzystać grunt rodzimy, dzięki czemu zmniejszono głębokość wykopu oraz skrócono czas realizacji. Miało to szczególne znaczenie ze względu na wąską jezdnię (często jedynie 6 metrów), gdzie przy wykonywaniu robót niezbędny był ruch wahadłowy, a płytszy wykop gwarantował większe bezpieczeństw uczestników ruchu drogowego.

Problem

W pierwotnej konstrukcji znalazły się dwie warstwy mieszanki stabilizowanej spoiwem hydraulicznym oraz dolna warstwa podubudwy zasadniczej w technologii MCE. Dodatkowo górski teren, który powoduje utrudnienia w robotach drogowych.

Rozwiązanie

Zamiana dwóch warstw mieszanki stabilizowanej spoiwem hydraulicznym na jedną warstwę stabilizacji hydrofobowej na miejscu.

null
KLIENT
Podhalańskie Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe S.A. w Nowym Targu to firma realizująca od ponad 50 lat inwestycje drogowe na terenie całego Podhala, Orawy czy Spisza. W swojej działalności stawia na wysoką jakość wykonywanych robót przy wykorzystaniu najnowszych technologii i materiałów budowlanych. Posiada własne laboratorium do prowadzenia kontroli jakości wykonywanych robót.
null
CEL
Zamiana dwóch warstw stabilizacji, wydłużonego okresu ich wykonania oraz pielęgnacji na jedną warstwę stabilizacji z wykorzystaniem ziarnistego środka hydrofobowego SiccaBASE. Przyspieszenie czasu realizacji.
null
KORZYŚĆ
Zastosowanie produktu SiccaBASE przyniosło wymierne korzyści finansowe oraz zapewniło skrócenie czasu realizacji, zwiększenie bezpieczeństwa (płytszy wykop) oraz minimalizację uciążliwości dla mieszkańców.