Rozbudowa DW878 od granicy miasta Reszowa, Tyczyn

Zamawiający: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
Wykonawca: Rejon Budowy Dróg i Mostów w Krośnie Sp. z o.o.
Inżynier: Promost Consulting
Projektant: Biuro Konstrukcyjne REJPROJEKT
Roboty stabilizacyjne: Firma Handlowo-Usługowa TRANSKOP s.c.
Typ drogi: droga wojewódzka
Kategoria i podłoże: KR4, podłoże G4
Okres realizacji: 2018 r.

Środek zastosowany do stabilizacji:

ziarnisty dodatek hydrofobowy SiccaBASE® o powierzchni właściwej > 2500 cm2/g - optymalna recepta opracowana przez Nascon - ilości minimalne nakładane wymogiem SST (dodatku i cementu).

Dlaczego wybrano Nascon?

Pierwotnie zaprojektowana konstrukcja zakładała głębokie koryto i duże ilości robót ziemnych. Wprowadzenie zmiany i zastosowanie stabilizacji hydrofobowej zoptymalizowało roboty ziemne i wprowadziło oszczędności finansowe dla Wykonawcy.

Sytuacja

Inwestycja realizowana w formule "buduj", podłoże gruntowe zaklasyfikowane do grupy nośności podłoża G4, kategoria ruchu KR4.

Problem

Głębokie koryto, spoiste podłoże i ryzyko nie uzyskania odpowiedniej nośności na warstwie wymiany. Obawa przed uplastycznieniem się podłoża w momencie wystąpienia opadów deszczu po wykorytowaniu materiału.

Rozwiązanie

Jedna warstwa 40 cm stabilizacji ziarnistym dodatkiem hydrofobowym na miejscu, zamiast prac ziemnych w dwóch warstwach - wymiany gruntu i na niej warstwy stabilizacji.

null
KLIENT
Firma o długoletnim doświadczeniu w zakresie realizacji inwestycji drogowych. Spółka powstała w drodze prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego, będąca obecnie firmą prywatną z kapitałem wyłącznie polskim. Posiada potencjał kadrowo-sprzętowy do wykonania robót o wartości około 150 milionów złotych rocznie.
null
CEL
Optymalizacja kosztów oraz robót ziemnych. Dodatkowo eliminacja ewentualnego problemu zalanego dna koryta.
null
KORZYŚĆ
Zastąpienie wymiany gruntu i warstwy stabilizacji gruntu na wymienionym gruncie jedną warstwą stabilizacji hydrofobowej. Zmniejszenie ilości robót ziemnych oraz oszczędności finansowe.