Budowa placu z nawierzchnią z kostki betonowej

Zamawiający: Inwestor prywatny
Wykonawca: CFE Polska Sp. z o.o.
Roboty stabilizacyjne: MS BUD Sp. z o.o. Sp. k.
Typ drogi: plac
Kategoria i podłoże: przyjęto kat. KR4, podłoże G4
Okres realizacji: 2019 r.

Środek zastosowany do stabilizacji:

ziarnisty dodatek hydrofobowy SiccaBASE® o powierzchni właściwej > 2500 cm2/g - optymalna recepta opracowana przez Nascon - ilości minimalne nakładane wymogiem SST (dodatku i cementu).

Dlaczego wybrano Nascon?

Wykonawca poszukiwał tańszego rozwiązania, niż to które wynikało z pierwotnych założeń.

Sytuacja

Założenia, które powstały na etapie projektowania konstrukcji przez Wykonawcę, po rozpoczęciu robót ziemnych wymagały aktualizacji. Konieczność wzmocnienia konstrukcji spowodowała, iż rozpoczęto poszukiwania pozwalające utrzymać koszty na założonym poziomie i jednocześnie zwiększyć jakość. Pozytywne rekomendacje dla stabilizacji hydrofobowej jakie uzyskał podczas przeglądu dostępnych rozwiązań doprowadziły Wykonawcę do NASCON.

Problem

Oferta wykonania placu oparta na błędnych założeniach , co spowodowałoby straty na kontrakcie.

Rozwiązanie

Sprawdzona w podobnych warunkach stabilizacja hydrofobowa bezpośrednio pod kostkę betonową, zamiast dwóch warstw stabilizacji z dowozu i geowłókniną na spodzie.

null
KLIENT
Firma MS BUD działa na terenie województwa mazowieckiego i specjalizuje się w wykonywaniu infrastruktury przy obiektach przemysłowych, na osiedlach mieszkaniowych oraz wszelkiej infrastruktury drogowej na rynku prywatnym.
null
CEL
Redukcja potencjalnej straty, wynikającej z pierwotnych wymagań konstrukcyjnych.
null
KORZYŚĆ
Maksymalne zmniejszenie kosztów konstrukcji, wykorzystanie gruntów miejscowych.