Rozbudowa DW957 Krowiarki - Nowy Targ

Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
Wykonawca: Trakcja PRKiI S.A.
Inżynier: jednostka wewnętrzna Zamawiającego
Projektant: KLOTOIDA Pracownia Inżynierska sp.z o.o. sp.k.
Roboty stabilizacyjne: TD Sochacki
Typ drogi: droga wojewódzka
Kategoria i podłoże: KR3/KR4
Okres realizacji: 2018 -

Środek zastosowany do stabilizacji:

ziarnisty dodatek hydrofobowy SiccaBASE® o powierzchni właściwej > 2500 cm2/g - optymalna recepta opracowana przez Nascon - ilości minimalne nakładane wymogiem SST (dodatku i cementu).

Dlaczego wybrano Nascon?

Wykonawca poszukiwał najbardziej zoptymalizowanego rozwiązania konstrukcyjnego pod kątem kosztów ze względu na niską cenę w ofercie.

Sytuacja

Przebudowa drogi wojewódzkiej w formule Zaprojektuj i Wybuduj. Wykonawca szukał najtańszych rozwiązań jednocześnie dających bezpieczeństwo, że w okresie gwarancji nie będzie miał problemów z jakością konstrukcji nawierzchni. Niweleta drogi miała pozostać niezmieniona, więc stabilizacja hydrofobowa była wykonana ze starych warstw konstrukcji oraz spoistego podłoża.

Problem

Silna potrzeba optymalizacji kosztów.

Rozwiązanie

Zaprojektowanie konstrukcji ze stabilizacją dodatkiem hydrofobowym SiccaBASE w podbudowie zasadniczej i pocienienie warstw MMA.

null
KLIENT
Trakcja PRKiI S.A. jest jedną z największych spółek działających w sektorze budownictwa infrastrukturalnego oraz energetyki w Polsce. W znacznej przewadze realizuje inwestycje, których inwestorem jest PKP.
null
CEL
Jak najmniejsze koszty wykonania konstrukcji nawierzchni drogi.
null
KORZYŚĆ
Wypracowanie maksymalnych oszczędności w konstrukcji nawierzchni.