Trasa Sudecka - budowa obwodnicy Dzierżoniowa w ciągu DW382

Zamawiający: Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu
Wykonawca: M-SILNICE a.s.
Inżynier: B-Act Sp. z o.o.
Projektant: IVIA Sp. z o.o.
Roboty stabilizacyjne: SAT Sp. z o.o.
Typ drogi: droga wojewódzka
Kategoria i podłoże: KR5, podłoże G4
Okres realizacji: 2018 r.

Środek zastosowany do stabilizacji:

ziarnisty dodatek hydrofobowy SiccaBASE® o powierzchni właściwej > 2500 cm2/g - optymalna recepta opracowana przez Nascon - ilości minimalne nakładane wymogiem SST (dodatku i cementu).

Dlaczego wybrano Nascon?

Wykonawca poszukiwał najbardziej zoptymalizowanego rozwiązania konstrukcyjnego pod kątem kosztów ze względu na niską cenę w ofercie.

Sytuacja

Inwestycja w formule zaprojektuj-wybuduj. Wykonawca zgłosił się do nas z prośbą o zoptymalizowanie konstrukcji, ponieważ miał wiedzę i wcześniejsze doświadczenie z nadrodze powiatowej. Wybrał najbardziej zoptymalizowaną, ale i sprawdzoną opcję czyli konstrukcję ze stabilizacją hydrofobową bezpośrednio pod warstwami MMA.

Problem

Nisko wyceniona inwestycja i silna potrzeba optymalizacji kosztów.

Rozwiązanie

Konstrukcja ze stabilizacją hydrofobową w podbudowie zasadniczej, bezpośrednio pod warstwami z MMA

null
KLIENT
Czeska firma M-Silnice od kilkunastu lat z powodzeniem działająca w Polsce, między innymi na drogach wojewódzkich.
null
CEL
Maksymalne wykorzystanie gruntu na budowie, optymalizacja kosztów.
null
KORZYŚĆ
Znaczne obniżenie kosztów konstrukcji. Wykorzystanie gruntu spoistego z wykopu.