Program do projektowania
nawierzchni dróg

  Z jego pomocą każdy Zamawiający, Projektant czy też Wykonawca
może dobrać odpowiedni układ warstw konstrukcji

Zaprojektuj indywidualnie
konstrukcję drogi

Dobieraj odpowiednie konstrukcje
dzięki obliczeniom mechanistyczno-empirycznym

Program do projektowania dróg MWS Pavement DesignTM może być wykorzystywany przez Zamawiających, Projektanów oraz Wykonawców.

Dla konstrukcji podatnych umożliwia:

 • zaprojektowanie dowolnej konstrukcji drogi
 • weryfikację każdej przyjętej w dokumentacji konstrukcji
 • porównanie różnych wariantów konstrukcji wg tych samych kryteriów oraz wskaźników

Dzięki temu zaawansowanemu, a równocześnie niezwykle prostemu w obsłudze oprogramowaniu, całkowicie realne i do tego proste staje się zastosowanie optymalnie dobranej konstrukcji drogi,  dostosowanej do warunków konkretnej inwestycji, czyli:

 • z uwzględnieniem faktycznego obciążenia ruchem
 • z uwzględnieniem bezpieczeństwa prowadzenia prac
 • z uwzględnieniem lokalnych zasobów materiałowych
 • z uwzględnieniem rzeczywistych warunków gruntowych

MWS Pavement DesignTM pozwala także w zrozumiały i obiektywny sposób zobaczyć pełne korzyści płynące z zastosowania w konstrukcji drogowej warstwy stabilizacji ziarnistym dodatkiem hydrofobowym.

Zweryfikuj samodzielnie
dokładność obliczeniową

Przykłady obliczenia trwałości zmęczeniowej dla różnych konfiguracji
umiejscowienia warstwy stabilizacji hydrofobowej - po prawej konstrukcja katalogowa

Przykład obliczeniowy

Grupa nośności podłoża gruntowego (wg KTKNPiP 2014) :
G4 (2 ≤ CBR < 3, 25≤ E2 <35)

Kategoria ruchu (wg KTKNPiP 2014) :
KR4 (2,50 < N100 ≤ 7,40 mln osi 100 kN na pas obl.)

Założenia dla przeprowadzonej analizy:

– moduł warstwy ścieralnej z AC 9300 MPa
– moduł warstwy wiążącej z AC 10300 MPa
– moduł podbudowy zasadniczej z AC 9800 MPa
– moduł mieszanki niezwiązanej 400 MPa
– moduł stabilizacji ziarnistym dodatkiem hydrofobowym 800 MPa
– współczynnik Poissona warstw konstrukcji 0,3
– współczynnik Poissona podłoża gruntowego 0,35
– zawartość objętościowa asfaltu w podbudowie zasadniczej z AC = 10,5%
– zawartość objętościowa wolnych przestrzeni w podbudowie zasadniczej z AC = 8%
– hz = 1m, wymagana dla materiałów tradycyjnych grubość ze względu na wysadziny dla KR4, G4 = 75 cm (zgodnie z  KTKNPiP
2014)
– obciążenie modelu 50 kN, 850 kPa

Legenda

Formuły empiryczne
używane dla KTKNPiP 2014r.

W MWS Pavement DesignTM do obliczeń stanu konstrukcji tj. naprężeń, odkształceń i przemieszczeń, wykorzystywana jest przybliżona metoda analityczna oparta na modelu sprężystych warstw skończonych. Do obliczeń trwałości zmęczeniowej używane są formuły empiryczne, z których korzystano do weryfikacji Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych z 2014r. tj. AASHTO 2004 oraz Instytutu Asfaltowego.

Przeznaczenie

Projektowanie i weryfikacja trwałości konstrukcji nawierzchni za pomocą obliczeń mechanistyczno-empirycznych.

Obliczenia trwałości

Weryfikacja trwałości zmęczeniowej konstrukcji z wykorzystaniem zależności empirycznych AASHTO

Model obliczeniowy

Sprawdzony model izotropowych warstw sprężystych bazujący na znanych i od dawna używanych metodach

Sprawdzony naukowo

Program do projektowania drogi MWS Pavement DesignTM bazuje na sprawdzonych modelach oraz metodach obliczeń opartych na badaniach czołowego instytutu badawczego na świecie AASHTO.
MWS Pavement DesignTM został przekazany pracownikom naukowym czołowych jednostek technicznych w Polsce. Program zdał egzamin na 5+.

Prosty, intuicyjny
oraz zgodny z wytycznymi i przepisami

Prosty i intuicyjny MWS Pavement DesignTM jest rówocześnie potężnym narzędziem, pozwalającym w szybki i wygodny sposób wprowadzać niezbędne parametry oraz definiować warstwy konstrukcji nawierzchni. Zintegrowany katalog warstw, oparty na obowiązujących w Polsce wytycznych, pozwala na pracę zgodną w pełni z przepisami polskiego prawa.
   Teraz dodatkowo nowa wersja 2.0 wspiera zrównoważone budownictwo drogowe. Przyłącz się!  

Funkcjonalność

 • Dobór zakładanej kategorii ruchu oraz okresu projektowego
 • Przydatny tryb pracy porównania dwóch konstrukcji
 • Wybór parametrów obciążenia modelu
 • Definiowanie parametrów poszczególnych warstw konstrukcji, zarówno górnych jak i dolnych
 • Określenie grupy nośności podłoża
 • Obliczenia stanu konstrukcji tj. naprężeń, odkształceń i przemieszczeń
 • Weryfikacja trwałości zmęczeniowej dobranej konstrukcji
 • Generowanie kompleksowych Raportów

Chcesz uzyskać nową wersję oprogramowania?

Nic prostszego. Wypełnij poniższy formularz, pozostawiając swoje dane kontaktowe, a my niebawem odezwiemy się do Ciebie!