Rozbudowa i przebudowa DK94 w Sosnowcu - Etap I

Zamawiający: Urząd Miejski w Sosnowcu
Wykonawca: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Banimex Sp. z o.o.
Inżynier: Prokom Construction Sp. z o.o.
Projektant: Egis Polska Inżynieria Sp. z o.o.
Roboty stabilizacyjne: Drocomplex s.c.
Typ drogi: droga krajowa
Kategoria i podłoże: KR6, podłoże G3/G4
Okres realizacji: 2019 - 2020 r.

Środek zastosowany do stabilizacji:

ziarnisty dodatek hydrofobowy SiccaBASE® o powierzchni właściwej > 2500 cm2/g - optymalna recepta opracowana przez Nascon - ilości minimalne nakładane wymogiem SST (dodatku i cementu).

Dlaczego wybrano Nascon?

Spoiste podłoże i miejscami wysoka woda gruntowa wymagały szczególnego podejścia do wzmocnień podłoża.

Sytuacja

Zamawiający miał doświadczenie ze stabilizacją hydrofobową na innych inwestycjach i jak się okazało, że podłoże jest spoiste i wymaga zabezpieczenia przed wodą bez wahania wprowadził w projekt taką warstwę.

Problem

Spoiste podłoże i wysoko występująca woda gruntowa.

Rozwiązanie

Stabilizacja hydrofobowa we wzmocnieniu podłoża.

null
KLIENT
Polska firma z blisko 30- letnim doświadczeniem. Specjalizująca się w budownictwie inżynieryjnym, drogowym i kolejowym.
null
CEL
Ustabilizowanie podłoża, uzyskanie odpowiednich nośności i zabezpieczenie przed wodą.
null
KORZYŚĆ
Trwałe wzmocnienie podłoża i zabezpieczenie go przed wodą.