Przebudowa drogi DW966 Muchówka - Tymowa

Zamawiający: ZDW w Krakowie
Wykonawca: LIMDROG sp. z o.o.
Inżynier: jednostka wewnętrzna Zamawiającego
Projektant: MG Projekt i JAROAD
Roboty stabilizacyjne: BUDAR sp. z o.o.
Typ drogi: droga wojewódzka KR3, podłoże G4
Produkt: dodatek hydrofobowy SiccaBASE®
Okres realizacji: 2019-2020
Dlaczego wybrano Nascon?
Dużo elastyczność w formułowaniu warunków współpracy i największe na rynku doświadczenie w podbudowach drogowych i wzmacnianiu podłoża z gruntu modyfikowanego nowoczesnymi technologiami stabilizacji chemiczno-fizycznej
Produkt zastosowany w trakcie stabilizacji
Ziarnisty dodatek hydrofobowy SiccaBASE zwiększający w sposób trwały odporność gruntu na absorpcję kapilarną wody
Sytuacja

Inwestycja wykonywana na zlecenie ZDW w Krakowie w formule Zaprojektuj i Zbuduj polegająca na przebudowie drogi wojewódzkiej DW966 Muchówka – Lipnica Dolna – Tymowa.

null
KLIENT
Doświadczona firma budowlana LIMDROG działająca na zlecenie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie
null
CEL
Wzmocnienie słabego podłoża, przyśpieszenie robót budowlanych, zoptymalizowanie kosztu przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej trwałości zmęczeniowej
null
KORZYŚĆ
Sprawne wykonanie inwestycji i szybsze oddanie drogi do użytkowania, zmniejszenie utrudnień w ruchu
Problem

Słabe warunki gruntowo-wodne, w podłożu zalegające grunty spoiste w stanie twardoplastycznym oraz plastycznym. Miejscowo wtórny moduł odkształcenia < 25 MPa.

Rozwiązanie

Zastosowanie warstwy stabilizacji ziarnistym dodatkiem hydrofobowym SiccaBASE pozwoliło przyśpieszyć proces przebudowy przy zachowaniu wysokiej trwałości zmęczeniowej drogi. Zabezpieczono konstrukcję przed działaniem wody, przy jednoczesnym zmniejszeniu sumarycznej grubości warstw w stosunku do rozwiązań Katalogowych.