W drodze, którą planujesz wybudować lub właśnie budujesz

skorzystaj ze stabilizacji hydrofobowej
lepsza ochrona konstrukcji przed wodą
długofalowe oszczędności jako efekt wzrostu trwałości
zgodność z wymaganiami zrównoważonego budownictwa i nowych regulacji UE
Zobacz innych Zarządców


Nadaj swojej inwestycji drogowej kierunek,
który jest obecnie najbardziej pożądany w drogownictwie

Recykling i powtórne przetwarzanie, oszczędność zasobów i korzyści mierzone w długim okresie, zwiększanie miejsc zastosowania materiałów, które do niedawna jeszcze wymieniano ze względu na brak skutecznych technologii ich modyfikowania

Bądź otwarty na rozwiązania
stosowane z powodzeniem przez innych Zarządców

Technologia stabilizacji hydrofobowej modyfikuje grunt utrzymując równoczesnie jakość oraz trwałość eksplotacyjną drogi. Z powodzeniem stosowana jest w różnych konfiguracjach układu warstw konstrukcyjnych, zarówno na drogach gminnych, jak i krajowych.

Oczekuj optymalnego projektowania
uwzględniającego postęp w technologiach modyfikacji gruntu

Dzięki modyfikacji cech fizyko-chemicznych gruntu można bezpiecznie używać go w większym stopniu w trakcie budowy, w stosunku do tego co robiono jeszcze do niedawna. To powoduje, że drogi można budować w bardziej zrównoważony sposób, w zgodzie z oczekiwaniami pozostałych interesariuszy.

Korzystaj z opracowanych narzędzi komputerowych wspomagających dobór konstrukcji

Weryfikuj sam swoje konstrukcje, a także wymagaj ich doboru zgodnie z konkretnymi warunkami. Optymalizuj dowolny układ warstw korzystając z programu komputerowego, z którego od kilku lat korzysta już wielu Zamawiających.

Skorzystaj z tego
z czego korzystają już inni Zamawiający

Mamy doświadczenie uczestnicząc blisko 10 lat w polskim drogownictwie. Dostarczamy technologię stabilizacji hydrofobowej na inwestycje gminne, powiatowe oraz drogi wojewódzkie i krajowe. Organizujemy specjalistyczne szkolenia technologiczne oraz w zakresie projektowania. Opracowaliśmy profesjonalny program komputerowy, który dzisiaj w codziennej pracy używa wielu Zamawiających.
Przeczytaj na temat technologii trwałego zwiększania odporności gruntów na absorpcję kapilarną wody

Przykłady realizacji,
w których zastosowano stabilizację hydrofobową

Zamawiający publiczni realizujący inwestycje drogowe, bez względu na to czy budują drogi gminne czy też krajowe, sami decydują się lub też dopuszczają do zastosowania technologię stabilizacji hydrofobowej.

To sumaryczny efekt kumulacji wiedzy, wieloletnich pozytywnych doświadczeń oraz rozumienia potrzeb związanych z koniecznością ograniczania negatywnego wpływu drogownictwa na nasz zrównoważony rozwój.

Skontaktuj się jeżeli interesuje Cię szkolenie technologiczne lub też w zakresie projektowania i weryfikacji konstrukcji drogowych metodą mechanistyczno-empiryczną

Wiele lat specjalizowaliśmy się, a dzisiaj chętnie dzielimy się naszą wiedzą. Opracowaliśmy także dla Ciebie program komputerowy. Wielokrotnie doceniani byliśmy przez Zamawiających publicznych.

Skorzystaj z naszego doświadczenia oraz wiedzy jaką od lat dostarczamy Zamawiającym

  • Drogi trwałe w eksploatacji
  • Niższe koszty konstrukcji
  • Wiedza warta posiadania
  • Technologia zrównoważonego drogownictwa
  • Oprogramowanie konieczne w pracy każdego zarządcy drogowego