Rozbudowa ulicy Dębowiec w Bielsku-Białej

Zamawiający: Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej
Wykonawca: STRABAG Sp. z o.o. oddział Katowice
Inżynier: jednostka wewnętrzna Zamawiającego
Projektant: INVESTICON Łukasz Kilarski
Roboty stabilizacyjne: DROCOMPLEX s.c.
Typ drogi: droga gminna
Kategoria i podłoże: KR4, podłoże G4
Okres realizacji: 2018 rok

Środek zastosowany do stabilizacji:

ziarnisty dodatek hydrofobowy SiccaBASE® o powierzchni właściwej > 2500 cm2/g - optymalna recepta opracowana przez Nascon - ilości minimalne nakładane wymogiem SST (dodatku i cementu).

Dlaczego wybrano Nascon?

Generalny Wykonawca przekonał się kilkukrotnie w przeszłości o skuteczności rozwiązania proponowanego przez Nascon. Wykonawca rozpoznając grunt podczas prac związanych z sieciami nie chciał ryzykować głębokiego korytowania i uplastycznienia się spoistego podłoża pod wpływem opadów deszczu. Zależało mu na jak najniższym poziomie korytowania i maksymalnym wykorzystaniu miejscowego materiału, który w przeciwnym razie byłby w 100% odpadem. Ponadto wieloletnie doświadczenie tego Zamawiającego w budowaniu dróg miejskich z zastosowaniem technologii hydrofobowej gwarantowało sprawne przeprowadzenie procesu zmiany.

Sytuacja

Inwestycja z zaprojektowaną konstrukcją nawierzchni z zastosowaniem technologii stabilizacji hydrofobowej, celem zwiększenia odporności konstrukcji na wysadziny ze względu na bardzo spoiste podłoże. Generalny wykonawca z dużym doświadczeniem wykonywania stabilizacji hydrofobowej w podobnych warunkach gruntowo-wodnych.

Problem

Stwierdzone występowanie w podłożu glin brązowych w stanie od półzwartego do plastycznego. Grunty takie powodują, że należy możliwie najbardziej skrócić czas prowadzenia prac ziemnych, aby uniknąć ich uplastycznienia w przypadku ewentualnych opadów.

Rozwiązanie

Stabilizacja gruntu wysadzinowego ziarnistym dodatkiem SiccaBASE, zwiększającym w sposób trwały odporność na absorpcję kapilarną gruntu, zarówno dla jezdni jak i ciągu pieszo-rowerowego.

null
KLIENT
Jeden z liderów polskiego drogownictwa, na rynku krajowym działa od 1985 roku, plasując się w pierwszej dziesiątce największych firm budowlanych w Polsce.
null
CEL
Optymalizacja ilości prac ziemnych, oraz czasu ich wykonywania. Maksymalne wykorzystanie materiału rodzimego przy jednoczesnym zapewnieniu wymaganego poziomu trwałości zmęczeniowej konstrukcji nawierzchni.
null
KORZYŚĆ
Zmniejszenie poziomu korytowania o 40 cm. Oszczędności finansowe. Zwiększenie jakości konstrukcji-trwałości zmęczeniowej.