dłoń trzymająca grunt

Ocena warunków gruntowych i opracowanie skutecznych rozwiązań stabilizacji

Warunki gruntowo-wodne - ocena W jakim celu ocenia się warunki gruntowo-wodne? Ocena warunków gruntowych oraz wodnych powinna każdorazowo poprzedzać prace związane z projektowaniem budowy bądź przebudowy drogi. Obok określenia projektowego obciążenia danej drogi, jest to najważniejsza zmienna, konieczna do prawidłowego doboru konstrukcji nawierzchni. Określenie warunków gruntowo-wodnych jest bardzo istotne, niezależnie, czy projektowanie sprowadza się do…

rozsiewanie dodatków w procesie stabilizacji chemicznej gruntu

Stabilizacja chemiczna gruntu

Czym jest stabilizacja chemiczna? Stabilizacja chemiczna gruntu to grupa metod trwałego wzmacniania i utrwalania gruntu, wykonywanych przy wykorzystaniu różnego rodzaju środków chemicznych, które miesza się z gruntem oraz ewentualnie z wodą. Stabilizacja gruntu znajduje zastosowanie przede wszystkim w budownictwie komunikacyjnym: drogowym czy kolejowym, ale także na przykład przy budowach składowisk i magazynów. W zależności od…

sita laboratoryjne do badania krzywej uziarnienia gruntu - analiza granulometryczna

Stabilizacja mechaniczna gruntu

Czym jest stabilizacja mechaniczna gruntu? Stabilizacja mechaniczna gruntu to jeden ze sposobów wzmocnienia podłoża. Inaczej mówiąc, jest to zespół czynności prowadzących do uzyskania odpowiedniego zagęszczenia materiału gruntowego, zapewniającego trwały wzrost wytrzymałości mechanicznej gruntu. Metoda ta sprowadza się w pewnym uproszczeniu do zaprojektowania odpowiedniego składu granulometrycznego mieszanki gruntowej, czyli mieszaniny gruntu rodzimego oraz materiału doziarniającego, a…