Projektowanie drogi - co jest potrzebne przy projektowaniu dróg?

Projektowanie drogi

Na projektowanie drogi składa wiele elementów zarówno związanych z opracowaniem dokumentacji technicznej jak załatwieniem szeregu formalności prawno-administracyjnych. Z reguły im większe znaczenie drogi w skali Polski tym cały proces trwa dłużej i jest bardziej skomplikowany. Sama dokumentacja techniczna złożona jest z szeregu rysunków, opisów i obliczeń, a wymagania do jej formy i zawartości określa cała…