Droga asfaltowa czy betonowa? Która jest lepsza? Tańsza? Nawierzchni betonowe czy asfaltowe?

Drogi betonowe czy asfaltowe?

Czarne czy białe? Drogi betonowe i drogi asfaltowe to dwie główne technologie wykonania nawierzchni na świecie. Od lat trwa dyskusja na temat tego, która nawierzchnia drogowa jest lepsza: biała czy czarna. Zwolennicy nawierzchni betonowych próbują przekonać o wyższości tego typu nawierzchni nad powszechnie stosowaną nawierzchnią asfaltową. Zarządcy wszystkich dróg musza wybrać: zdecydować się na trwalszą nawierzchnię betonową czy też początkowo tańszą asfaltową. Teoretycznie ogólny trend…

rozsiewanie dodatków w procesie stabilizacji chemicznej gruntu

Stabilizacja chemiczna gruntu

Czym jest stabilizacja chemiczna? Stabilizacja chemiczna gruntu to grupa metod trwałego wzmacniania i utrwalania gruntu, wykonywanych przy wykorzystaniu różnego rodzaju środków chemicznych, które miesza się z gruntem oraz ewentualnie z wodą. Stabilizacja gruntu znajduje zastosowanie przede wszystkim w budownictwie komunikacyjnym: drogowym czy kolejowym, ale także na przykład przy budowach składowisk i magazynów. W zależności od oczekiwanych właściwości stabilizowanej warstwy, grunty stabilizować można przy wykorzystaniu spoiw hydraulicznych, w tym…

sita laboratoryjne do badania krzywej uziarnienia gruntu - analiza granulometryczna

Stabilizacja mechaniczna gruntu

Czym jest stabilizacja mechaniczna gruntu? Stabilizacja mechaniczna gruntu to jeden ze sposobów wzmocnienia podłoża. Inaczej mówiąc, jest to zespół czynności prowadzących do uzyskania odpowiedniego zagęszczenia materiału gruntowego, zapewniającego trwały wzrost wytrzymałości mechanicznej gruntu. Metoda ta sprowadza się w pewnym uproszczeniu do zaprojektowania odpowiedniego składu granulometrycznego mieszanki gruntowej, czyli mieszaniny gruntu rodzimego oraz materiału doziarniającego, a następnie ich zmieszaniu, odpowiednim wyprofilowaniu i zagęszczeniu. Projektowanie stabilizacji mechanicznej…

Uszkodzenia nawierzchni

Nawet poprawnie zaprojektowana i wykonana konstrukcja nawierzchni drogi posiada określony okres eksploatacji, w którym powinna zachować swoje parametry umożliwiające komfortowe i bezpieczne poruszanie się pojazdów. Spowodowane jest to zjawiskiem, które określamy jako zmęczenie materiału, czyli jego powolną degradację pod wpływem cyklicznych obciążeń. W rzeczywistości jednak na uszkodzenia nawierzchni ma wpływ wiele dodatkowych czynników jak niepoprawnie wykonane warstwy, czy zmiana warunków wodnych w stopniu nie przewidzianym na etapie projektowania.…