Dlaczego projektanci projektują w konstrukcji nawierzchni stabilizację ziarnistym dodatkiem hydrofobowym?

Projektowanie konstrukcji odmiennych od tych, które znamy z Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych wymaga indywidualnego podejścia. Jak taki proces przeprowadzić? I czy w ogóle z punktu widzenia formalnego jest możliwe projektowanie takiego rozwiązania jak na przykład stabilizacji dodatkiem hydrofobowym? O tym w niniejszym artykule.

Projekt Konstrukcji Nawierzchni

Jeżeli projektujemy konstrukcję indywidualnie niezbędne jest przedstawienie stosowanych obliczeń potwierdzających, że proponowane rozwiązania spełniają wymagania jakości oraz nośności. Chcesz obliczyć i zaprojektować indywidualnie konstrukcję nawierzchni? Inwestor poprosił Cię o Projekt Konstrukcji Nawierzchni? Przeczytaj ten artykuł i skorzystaj z materiałów i narzędzi, które udostępniamy dla Ciebie nieodpłatnie.

Zdjęcie pokazujące przekrój konstrukcji drogi. Na nim schematyczny rysunek układu warstw konstrukcji nawierzchni z warstwą stabilizacji hydrofobowej jako dolne warstwy konstrukcji.

Podbudowa drogowa

W Polsce postępujący rozwój gospodarki w szczególności sektor budownictwa czy sektor usług, a także dosyć rozwinięte gałęzie przemysłu, generują rosnący z każdym rokiem ruch na polskich drogach. Liczba pojazdów rośnie, w tym również pojazdów ciężarowych, które w szczególności oddziałują na nawierzchnię polskich dróg. Przenosi się to na oddawanie do użytku kolejnych kilometrów dróg ekspresowych i…

Proces stabilizacji gruntu

Proces stabilizacji gruntu

Metody stabilizacji gruntu spoiwem Warstwa stabilizowanego gruntu będzie się różnić w zależności od zastosowanego rodzaju spoiwa np. cementu, wapna czy szeregu dostępnych na rynku spoiw drogowych. Zarówno wybór jak i efekty wykonania są zależne od rodzaju, stanu, wilgotności gruntu, wymaganego efektu wzmocnienia oraz rodzaju konstrukcji, jaka ma powstać na danym gruncie. Stabilizacja gruntu polepsza ich…

Laboratorium drogowe - prace związane z przesiewaniem gruntu

Recepta - projektowanie stabilizacji z użyciem ziarnistego dodatku hydrofobowego

Laboratoryjne projektowanie składu mieszanki stabilizacji Podobnie jak w przypadku każdego rodzaju stabilizacji gruntu spoiwem przed przystąpieniem do robót najważniejsze jest odpowiednie zaprojektowanie mieszanki grunto-cementu wraz z odpowiednią ilością stosowanego dodatku. Każdy stabilizacja jest poprzedzona badaniami gruntu rodzimego, ale to wyniki wykonanych próbek dają ostateczny pogląd celowości stosowania danego spoiwa czy dodatku. Recepta to dokument zawierający…