Zdjęcie pokazujące przekrój konstrukcji drogi. Na nim schematyczny rysunek układu warstw konstrukcji nawierzchni z warstwą stabilizacji hydrofobowej jako dolne warstwy konstrukcji.

Podbudowa drogowa

W Polsce postępujący rozwój gospodarki w szczególności sektor budownictwa czy sektor usług, a także dosyć rozwinięte gałęzie przemysłu, generują rosnący z każdym rokiem ruch na polskich drogach. Liczba pojazdów rośnie, w tym również pojazdów ciężarowych, które w szczególności oddziałują na nawierzchnię polskich dróg. Przenosi się to na oddawanie do użytku kolejnych kilometrów dróg ekspresowych i autostrad. W 2019 roku GDDKiA oddała do użytku aż 460 km dróg. Obecnie w realizacji jest 1003,8…