Laboratorium drogowe - prace związane z przesiewaniem gruntu

Recepta - projektowanie stabilizacji z użyciem ziarnistego dodatku hydrofobowego

Laboratoryjne projektowanie składu mieszanki stabilizacji Podobnie jak w przypadku każdego rodzaju stabilizacji gruntu spoiwem przed przystąpieniem do robót najważniejsze jest odpowiednie zaprojektowanie mieszanki grunto-cementu wraz z odpowiednią ilością stosowanego dodatku. Każdy stabilizacja jest poprzedzona badaniami gruntu rodzimego, ale to wyniki wykonanych próbek dają ostateczny pogląd celowości stosowania danego spoiwa czy dodatku. Recepta to dokument zawierający…