Ile kosztuje wybudowanie 1 km drogi i autostrady

Ile kosztuje kilometr drogi?

Co wpływa na koszt kilometra drogi? Średni koszt 1 kilometra drogi jest uwarunkowany wieloma czynnikami. Różni się on w zależności od klasy drogi, jej parametrów geometrycznych, ukształtowania terenu, liczby obiektów inżynierskich czy też rodzaju materiałów, z których wykonana jest konstrukcja. Tereny górzyste, zurbanizowane czy też te obięte występowaniem szkód górniczych sprawiają, że niezbędne stają sie rozwiązania bardziej kosztowne. Ponadto na koszty ma również wpływ rodzaj inwestycji. Budowa drogi…