Ile kosztuje wybudowanie 1 km drogi i autostrady

Ile kosztuje kilometr drogi?

Co wpływa na koszt kilometra drogi? Średni koszt 1 kilometra drogi jest uwarunkowany wieloma czynnikami. Różni się on w zależności od klasy drogi, jej parametrów geometrycznych, ukształtowania terenu, liczby obiektów inżynierskich czy też rodzaju materiałów, z których wykonana jest konstrukcja. Tereny górzyste, zurbanizowane czy też te obięte występowaniem szkód górniczych sprawiają, że niezbędne stają sie…