Stabilizacja gruntu spoiwem hydraulicznym

Spoiwa hydrauliczne W drogownictwie stabilizacja gruntu jest procesem znanym i powszechnie stosowanym. W przypadku zastosowania spoiwa hydraulicznego, mamy wówczas do czynienia ze stabilizacją chemiczną, która powoduje zmiany w strukturze gruntu. Wykonuje się ją najczęściej poprzez wymieszanie powierzchniowej warstwy gruntu z odpowiednio dobranym rodzajem spoiwa hydraulicznego, a następnie właściwym jej zagęszczeniem. Połączenie gruntu ze spoiwem odbywa…

Pielęgnacja stabilizacji

Pielęgnacja warstwy, to ostateczny krok w procesie stabilizacji gruntu spoiwem. Po zakończeniu wszystkich etapów stabilizacji gruntu, wykonana warstwa powinna zostać zabezpieczona przed utratą wilgotności. Poprzez proces pielęgnacji następuje stabilne uzyskanie założonych parametrów wytrzymałościowych oraz dzięki utrzymywaniu odpowiedniej wilgotności warstwy ograniczenie ilości spękań skurczowych i ich rozwarcia w mieszance grunt-spoiwo. Procesy zachodzące w stabilizacji Już w…

Osuszanie gruntu wapnem . Traktor z siewnikiem dozujący materiał osuszający.

Stabilizacja wapnem

Wzrost cen materiałów tradycyjnych np. kruszywo, cement sprawia, że już na etapie projektowania inwestycji szuka się oszczędności lub sposobów na podniesienie tempa prac przy jednoczesnym zachowaniu jakości robót. Dużą rolę odgrywa stabilizacja wapnem.