spoiwa drogowe - zastosowanie i podział

Spoiwa drogowe

Spoiwa – podział Spoiwa mineralne z powodzeniem są stosowane w drogownictwie na całym świecie. Jako materiał budowlany, spoiwa stosowane są w drogownictwie do budowy dróg (konstrukcja jezdni lub ciągi pieszo-rowerowe) oraz wszelkich obiektów inżynierskich np. jako składnik betonu. Po zastosowaniu spoiwa mineralnego występuje wiązanie, które jest procesem chemicznym zachodzącym między spoiwem, a wodą. Skutkiem tego procesu jest twardnienie, co przenosi się na wzrost wytrzymałości.    Podział…