ZRÓWNOWAŻONE I TRWAŁE DROGI VIII Międzynarodowa Konferencja „Śląskie Forum Drogownictwa”

Jako Partner wspierający zapraszamy w imieniu organizatora. Wobec dużego zainteresowania tematyką Forum i nie chcąc zawieść oczekiwań uczestników poprzednich edycji konferencji, organizatorzy konferencji postanowili zorganizować 29 października WebForum o tematyce zaplanowanej dla tegorocznego Śląskiego Forum Drogownictwa. Sesje poświęcone będą nawierzchniom asfaltowym, w tym m.in. zaletom nawierzchni z asfaltów modyfikowanych, uwarunkowaniom osiągania parametrów jakościowych w specyfikacjach…

Webinarium, konferencja i seminarium video

WEBINARIUM: Budownictwo Drogowe i Infrastruktura Drogowa https://mgbtv.pl/webinarium-budownictwo-drogowe-i-infrastruktura-drogowa-02-07-2020/, na którym będziemy jednym z prelegentów. Webinarium przeznaczone dla projektantów dróg i mostów, firm wykonawczych oraz jednostek samorządowych odpowiedzialnych za drogi Organizator: MILLENNIUM - webinaria dla profesjonalistów   Oglądaj na kanale You Tube:

Kraków 20.02.2020r.- Budownictwo drogowe oraz infrastruktura drogowa

Seminarium małopolskie dla projektantów dróg i mostów, firm wykonawczych oraz jednostek samorządowych odpowiedzialnych za drogi nt.: "Budownictwo drogowe oraz infrastruktura drogowa" to wydarzenie cieszące się bardzo dużym zainteresowaniem podmiotów działających lokalnie. Mieliśmy okazję zaprezentować odmienne podejście do budowy dróg, z którego jak się okazało, wielu uczestników korzystało, ponieważ w województwie małopolskim bardzo dużo inwestycji zostało…

Fragment agendy szkolenia Nascon w Sianozetach

6-7.04.2017 r. Projektowanie i realizacja konstrukcji drogowych - Centrum Szkolenia i Doskonalenia Kadr SITK RP

W dniach 6-7 marca Centrum Szkolenia i Doskonalenia Kadr SITK RP zorganizowało szkolenie adresowane przede wszystkim do Zarządów Dróg Wojewódzkich, dotyczące zagadnień projektowania i realizacji konstrukcji drogowych, ze szczególnym zwróceniem uwagi na zagadnienia nowych materiałów, indywidualnego projektowania i potrzeb w tym zakresie. Obecna była większa część Zarządów Wojewódzkich z Polski, a także przedstawiciele GDDKiA. W…

Zdjęcie zrobione podczas prezentacji firmy Nascon podczas szkolenia GDDKiA w Józefowie.

30.11.2016 r. – Warsztaty zorganizowane przez departament technologii GDDKiA

Firma Nascon zaproszona została do ośrodka szkoleniowego w Józefowie na coroczne zamknięte warsztaty techniczne, organizowane przez Departament Technologii Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Spotkanie było dedykowane dla pracowników Wydziałów Technologii oraz Laboratoriów Drogowych GDDKiA. W przygotowanej prezentacji przedstawione zostały efekty działalności firmy, koncentrującej się od wielu lat na nowym rodzaju stabilizacji gruntów, wykorzystującym ziarniste…

Zdjęcie zrobione podczas prezentacji Nascon w siedzibie GDDKiA w Warszawie.

02.08.2016 r. – GDDKiA, firmy drogowe oraz biura projektowe – podbudowy zasadnicze stabilizowane dodatkami - spotkanie, prezentacja i dyskusja techniczna

2 sierpnia br. przedstawiciele naszej firmy mieli przyjemność rozpocząć spotkania techniczne organizowane w siedzibie GDDKiA, dotyczące wprowadzania nowych rozwiązań technicznych służących optymalizacji kosztów inwestycji drogowych. W spotkaniu uczestniczyły czołowe firmy drogowe oraz biura projektowe, realizujące projekty inwestycyjne dla GDDKiA. Departament Technologii, w odpowiedziach na pytania firm drogowych, konsekwentnie do wcześniejszych deklaracji Generalnej Dyrekcji potwierdził, iż…

Fragment strony GDDKiA opisujący wydarzenie dotyczące nowych pomysłów w drogownictwie w tym dodatków hydrofobowych

19.07.2016 r. - Podbudowa stabilizowana dodatkami rozpoczyna cykl spotkań w GDDKIA

W efekcie przeprowadzonego w Departamencie Realizacji Inwestycji GDDKiA spotkania, zachęceni bardzo pozytywnym przyjęciem oraz ukierunkowani przez przedstawicieli Generalnej Dyrekcji dokonaliśmy zgłoszenia do realizowanego od kilku miesięcy programu MIB oraz GDDKiA. Podbudowa stabilizowana dodatkami opisana została jako rozwiązanie zaakceptowane oraz sprawdzone w polskich warunkach realizacyjnych, wnoszące szereg korzyści finansowych, środowiskowych oraz społecznych. Strona GDDKiA Program optymalizacji…

15.07.2016 r. - Prezentacja techniczna w Departamencie Realizacji Inwestycji GDDKiA

W piątek, 15 lipca br. przedstawiciele naszej firmy uczestniczyli w prezentacji oraz rozmowach zorganizowanych w Departamencie Realizacji Inwestycji Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Na blisko trzygodzinnym spotkaniu obecni byli także przedstawiciele pozostałych komórek organizacyjnych Dyrekcji, Naczelnicy Wydziałów Realizacji Projektów oraz przedstawiciele Departamentu Technologii Generalnej Dyrekcji. Podczas spotkania w szerokim kontekście omówione zostały możliwości wykorzystywania…