Ziarnisty dodatek hydrofobowy do wykonywania podbudowy

Ziarnisty dodatek hydrofobowy SiccaBASE® spełnia wymagania Ogólnej Specyfikacji Technicznej nr OST D.04.12.01. Pozwala na wykonanie podbudowy zasadniczej poprzez:
stabilizację istniejącego gruntu spoistego,
stabilizację mieszanek gruntowo-kruszywowych,
recykling istniejącej podbudowy (przebudowa drogi).

Warstwa wykonana tą metodą pełni funkcję podbudowy zasadniczej lub dolnej warstwy podbudowy zasadniczej co oznacza, że bezpośrednio na niej można układać warstwy jezdne z mieszanek mineralno-asfaltowych dla kategorii ruchu od KR1 do KR7.

Warunki zastosowaniapodbudowy stabilizowanej dodatkiem SiccaBASE®

Głównym wymaganiem dla materiału przeznaczonego do stabilizacji ziarnistym dodatkiem hydrofobowym zwiększającym w sposób trwały odporność gruntu na absorpcję kapilarną wody jest niezbędna minimalna zawartość drobnych frakcji <0,063 mm. Oznacza to, że często problematyczne grunty spoiste mogą być wykorzystane jako materiał nośny o bardzo dobrych parametrach technicznych trwałych w czasie.

Decydującym czynnikiem przydatności materiału do wykonania podbudowy stabilizowanej dodatkiem jest spełnienie wymagań w zakresie: współczynnika nasiąkania S, współczynnika odporności na absorpcję kapilarną R oraz modułu sprężystości E zastabilizowanego materiału.

Proces wbudowaniawarstwy stabilizowanej dodatkiem SiccaBASE®

Proces wbudowania warstwy z wykorzystaniem ziarnistego dodatku hydrofobowego SiccaBASE® jest realizowany za pomocą typowego sprzętu używanego przy stabilizacji:
rozrzutniki mas sypkich, siewniki,
recyklery drogowe, gruntomieszarki,
walce gładkie bądź okołkowane,
równiarki samojezdne lub doczepne,
polewaczki, beczkowozy.

Możliwe jest również wykonanie podbudowy w procesie recyklingu istniejących warstw nawierzchni (wraz z podłożem gruntowym). Ogranicza to korytowanie związane z rozbiórką zdegradowanej konstrukcji.

NASZA MISJA

Wspieranie uczestników infrastrukturalnych projektów drogowych i kolejowych, zdecydowanych wykorzystywać w swojej pracy nowe, przynoszące oszczędności rozwiązania technologiczne. Robimy to poprzez dostarczanie fachowej wiedzy, ułatwianie dostępu do przydatnych zasobów i narzędzi oraz oferowanie na najbardziej korzystnych na rynku warunkach wysokiej jakości materiałów budowlanych, będących składnikiem tych rozwiązań.

0
Connecting
Please wait...
Wyślij wiadomość

Zostaw wiadomość

Imię
* Treść
Start

Potrzebujesz pomocy? Wyślij zapytanie online.

* Twoje imię
* Treść
Zadaj nam pytanie
Wsparcie

Zostaw nam uwagi lub wskazówki!

Jak oceniasz rozmowę?