NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

 • Czy ten rodzaj stabilizacji był stosowany na drogach krajowych wykonywanych dla GDDKiA?

  Tak, stabilizacja z zastosowaniem ziarnistych dodatków hydrofobowych jest już stosowana na drogach krajowych. Dodatek naszej produkcji uzyskał po raz pierwszy zatwierdzenie do zastosowania od GDDKiA w roku 2018. W roku 2019 dostarczaliśmy swój produkt na dwie realizacje przebudowy drogi krajowej wykonywane dla Generalnej Dyrekcji.

 • Czy Zamawiający znają ten rodzaj stabilizacji? Jakie mają zdanie na jej temat?

  Tak znają. Nasza firma dostarczyła produkowany przez siebie dodatek hydrofobowy na kilkanaście inwestycji realizowanych przez Zarządy Dróg Wojewódzkich oraz GDDKiA. W niektórych przypadkach decyzję o wykorzystaniu stabilizacji dodatkami hydrofobowymi podejmowane są przez Zamawiających, na etapie wydawania wytycznych dla biur projektowych czy też podczas uzgadniania układu warstw projektowanej konstrukcji nawierzchni. Rozwiązanie oceniane jest przez Zamawiających korzystnie zważywszy na możliwości optymalizacji wydatków, przyspieszania robót i redukcji utrudnień na etapie realizacji. Ponieważ dodatki hydrofobowe pozwalają na zwiększeniu udziału warstwy stabilizacji w całej konstrukcji nawierzchni (w stosunku do stabilizacji cementem) to coraz częściej dostrzegany jest przez Zamawiających publicznych także jej istotny wpływ na sprawy środowiskowe - redukcji emisji dwutlenku węgla oraz gospodarkę o obiegu zamkniętym.

 • Czy ten rodzaj stabilizacji jest lepszy i/lub tańszy od tradycyjnej stabilizacji cementem lub spoiwem?

  Stabilizacja dodatkiem hydrofobowym może być stosowana w dużo szerszym zakresie w konstrukcji nawierzchni, w stosunku do stabilizacji cementem lub spoiwem drogowym. Między innymi dzięki korzystnemu podnoszeniu poziom trwałości zmęczeniowej konstrukcji oraz dodatkowych właściwościach związanych z mrozochronnością nawierzchni. Przy prawidłowym projektowaniu i wykorzystaniu jest ona dużo tańszym rozwiązaniem, oceny należy jednakże dokonywać w kontekście całej konstrukcji, a nie poprzez bezpośrednie porównywanie kosztów produktów.

 • Czy zmiana cech gruntu w zakresie jego odporności na absorpcję wywoływana przez dodatki hydrofobowe jest niezmienna w czasie? Skąd bierze się gwarancja tej trwałości?

  Tak, ten rodzaj zmiany jest trwały w czasie i było to przedmiotem licznych badań. Fakt ten wynika z charakteru zachodzących w gruncie mechanizmów hydrofobizacji i zmiany potencjału elektrokinetycznego na granicy faz, które w warunkach pracy warstwy stabilizacji są nieodwracalne. Oznacza to również, że w całym okresie eksploatacji drogi, warstwa zachowa swoje parametry techniczne wpływające na trwałość zmęczeniową całej konstrukcji.

 • Jakie są wytyczne w zakresie projektowania stabilizacji dodatkami hydrofobowymi? Gdzie jest ona umiejscawiana w układzie warstw konstrukcji nawierzchni?

  Stabilizację ziarnistymi dodatkami hydrofobowymi projektuje się wykorzystując metodę mechanistyczno-empiryczną lub metodę elementów skończonych. Najczęściej korzysta się z coraz powszechniej dostępnych i używanych programów obliczeniowych np. program MWS Pavement Design.

  W konstrukcji nawierzchni stabilizacja tego rodzaju może być zaprojektowana w różnych konfiguracjach względem pozostałych warstw - od warstwy wzmocnienia podłoża, aż po warstwę podbudowy dolnej zasadniczej. Uzależnione jest to od konkretnych warunków, potrzeb, wytycznych, oczekiwań Zamawiającego, decyzji Projektanta, itd.

 • Czy stosuje się stabilizację ziarnistymi dodatkami hydrofobowymi w przypadku podłożą kategorii G1? W takich sytuacjach grunt prawie na pewno nie będzie spełniał wymagań odnośnie zawartości frakcji drobnych, a zabiegi jego doziarniania przecież generują dodatków koszty?

  Tak, spotkamy się w praktyce z tego rodzaju sytuacjami. Każda budowa i droga wymaga jednak w tej kwestii przeprowadzenia indywidualnej analizy ekonomicznej, uwzględniającej panujące na niej warunki. Bardzo często zastosowanie tego rodzaju stabilizacji jest w dalszym ciągu dużo bardziej korzystne.