Ekran programu do projektowania konstrukcji drogowych metodą mechanistyczną. Program MWS Pavement Design spółki Nascon.

Projektowanie konstrukcji drogi

Czy interesuje Cię indywidualne projektowanie konstrukcji drogi? Jeżeli chcemy korzystać z jego zalet - nie powinno być ono procesem skomplikowanym i dostępnym tylko dla wąskiego grona. Dzisiaj jest to możliwe do uzyskania w wyniku wykorzystania narzędzia informatycznego - powszechnie dostępnego, intuicyjnego w obsłudze, sprawdzonego oraz zintegrowanego z krajowymi wytycznymi i katalogami. Taki program został opracowany…