Środek jonowymienny do stabilizacji

Tradycyjna stabilizacja cementem jest skuteczną metodą ulepszania podłoża w przypadku występowania niekorzystnych warunków gruntowych na terenie inwestycji. Mimo to, z uwagi na charakterystykę materiału jakim jest grunt, często nie wykorzystujemy pełnych możliwości jakie daje nam cement i jego wiązania. Właśnie dlatego powstały środki jonowymienne wpływające korzystnie na hydratację cementu. Prekursorem tego rodzaju chemii jest holenderska firma Geo-Products B.V. (http://geo-products.com/, https://geosta.com/en/), oferująca od wielu…