• The Slider  MWS Pavement Design

  Program do obliczeń
  trwałości zmęczeniowej
  konstrukcji nawierzchni

  • Oparty na metodzie mechanistyczno-empirycznej
  • Zgodny z Nowym Katalogiem
  • Intuicyjny w obsłudze

  Więcej informacji

MWS Pavement DesignObliczanie trwałości zmęczeniowej konstrukcji nawierzchni

Model Warstw Skończonych MWS Pavement Design to program stworzony we współpracy z pracownikami Politechniki Wrocławskiej służący do obliczania trwałości zmęczeniowej konstrukcji nawierzchni z warstwami jezdnymi z mieszanek mineralno-asfaltowych. Łączy on możliwość określenia stanu naprężeń, odkształceń i przemieszczeń oraz obliczenia trwałości zmęczeniowej wg najaktualniejszych kryteriów zmęczeniowych stosowanym między innymi przy weryfikacji Katalogu Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych z 2014 roku. Cały program ubrany został w prosty i przyjazny dla użytkownika interface, który umożliwia obliczenie trwałości w zaledwie kilka minut. MWS Pavement Design umożliwia również zestawienie dwóch konstrukcji w trybie porównawczym. Wyniki z obliczeń są generowane w estetycznym, kompleksowo opisanym raporcie, który może być elementem dokumentacji technicznej.

Intuicyjny interfacePrzyjazny użytkownikowi

ZASTOSOWANIEMWS Pavement Design

Projektowanie konstrukcji

Projektowanie konstrukcji w dostosowaniu do prognozowanego obciążenia ruchem, założonego okresu projektowego oraz grupy nośności podłoża. Program pozwala również pracować w trybie definiowania dwóch konstrukcji, co umożliwia porównanie różnych rozwiązań dla wspólnego obciążenia oraz wspólnych współczynników obliczeniowych.

Weryfikacja konstrukcji

Weryfikacji zaproponowanych konstrukcji w przypadku dopuszczenia lub wymogu złożenia oferty wariantowej na etapie przetargu (przy wprowadzeniu wymogu wykazania równoważności rozwiązania poprzez obliczenia mechanistyczno-empiryczne).

Weryfikacja w przypadku zamiany konstrukcji dokonywanej na etapie budowy gdy:
istnieje możliwość optymalizacji kosztów przy jednoczesnym zachowaniu jakości (trwałości) rozwiązania,
występują odmienne warunki np. gruntowe niż zakładane w projekcie.

Optymalizacja konstrukcji

Optymalizacja konstrukcji poprzez:
zastosowanie materiałów nie określonych w Katalogu,
dostosowanie do obciążenia,
dostosowanie parametrów warstw do rzeczywistych założeń,
uwzględnienie materiałów miejscowych (łatwo dostępnych) poprzez np. modyfikowanie grubości warstw.

Możliwość zastosowania i weryfikacji nowych rozwiązań

Projektowanie mechanistyczno-empiryczne umożliwia uwzględnienie w projekcie konstrukcji nawierzchni warstw nieokreślonych w Katalogu ale posiadających zdefiniowane i potwierdzone parametry materiałowe np. podbudowa stabilizowana ziarnistym dodatkiem hydrofobowym zwiększającym w sposób trwały odporność na absorpcję kapilarną wody SiccaBASE®.

NASZA MISJA

Wspieranie uczestników infrastrukturalnych projektów drogowych i kolejowych, zdecydowanych wykorzystywać w swojej pracy nowe, przynoszące oszczędności rozwiązania technologiczne. Robimy to poprzez dostarczanie fachowej wiedzy, ułatwianie dostępu do przydatnych zasobów i narzędzi oraz oferowanie na najbardziej korzystnych na rynku warunkach wysokiej jakości materiałów budowlanych, będących składnikiem tych rozwiązań.