• Realizacje  Uczestniczyliśmy jako
  dostawca w blisko
  100 realizacjach
  drogowych

  dostarczając oferowane
  przez nas produkty
  na inwestycje budowy
  lub przebudowy dróg
  o kategoriach ruchu
  od KR1 do KR5

Realizacje


Wybrane inwestycje publiczne z zastosowaniem dodatków wyprodukowanych i dostarczonych przez firmę NASCON - Polska.

Zastąpienie warstw z kruszywa podbudową podatną stabilizowaną dodatkami

Realizacje z zastosowaniem dodatków dostarczonych przez naszą firmę wykonane w Polsce od 2011 r.

NASZA MISJA

Wspieranie uczestników infrastrukturalnych projektów drogowych i kolejowych, zdecydowanych wykorzystywać w swojej pracy nowe, przynoszące oszczędności rozwiązania technologiczne. Robimy to poprzez dostarczanie fachowej wiedzy, ułatwianie dostępu do przydatnych zasobów i narzędzi oraz oferowanie na najbardziej korzystnych na rynku warunkach wysokiej jakości materiałów budowlanych, będących składnikiem tych rozwiązań.