6-7 kwietnia 2017 PROJEKTOWANIE I REALIZACJA KONSTRUKCJI DROGOWYCH - Centrum Szkolenia i Doskonalenia Kadr SITK RP

Posted on

W dniach 6-7 marca Centrum Szkolenia i Doskonalenia Kadr SITK RP zorganizowało szkolenie adresowane przede wszystkim do Zarządów Dróg Wojewódzkich, dotyczące zagadnień projektowania i realizacji konstrukcji drogowych, ze szczególnym zwróceniem uwagi na zagadnienia nowych materiałów, indywidualnego projektowania i potrzeb w tym zakresie.

Obecna była większa część Zarządów Wojewódzkich z Polski, a także przedstawiciele GDDKiA.

W gronie wykładowców uczestniczących w szkoleniu znalazło się wiele uznanych autorytetów, z dr Dołżyckim (Politechnika Gdańska) , dr Mieczkowskim i dr Majerem (ZUT Szczecin) na czele.

Pracownicy naszej firmy weszli w skład zespołu głównych wykładowców bloku szkoleniowego "Wiodące podbudowy - innowacyjność i optymalizacja stosowanych rozwiązań", w którym zaakcentowane zostały między innymi zagadnienia wykorzystywania izolatorów termicznych w konstrukcjach drogowych, będące przedmiotem coraz większej ilości publikacji naukowych, w tym Instytutu Badawczego Dróg i Mostów z Warszawy (np. publikacja prof. Rafalski, dr Wilczek oraz dr Kraszewski).

NASZA MISJA

Wspieranie uczestników infrastrukturalnych projektów drogowych i kolejowych, zdecydowanych wykorzystywać w swojej pracy nowe, przynoszące oszczędności rozwiązania technologiczne. Robimy to poprzez dostarczanie fachowej wiedzy, ułatwianie dostępu do przydatnych zasobów i narzędzi oraz oferowanie na najbardziej korzystnych na rynku warunkach wysokiej jakości materiałów budowlanych, będących składnikiem tych rozwiązań.