30.11.2016 R. – WARSZTATY ZORGANIZOWANE PRZEZ DEPARTAMENT TECHNOLOGII GDDKiA

Posted on

Firma Nascon zaproszona została do ośrodka szkoleniowego w Józefowie na coroczne zamknięte warsztaty techniczne, organizowane przez Departament Technologii Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Spotkanie było dedykowane dla pracowników Wydziałów Technologii oraz Laboratoriów Drogowych GDDKiA.

W przygotowanej prezentacji przedstawione zostały efekty działalności firmy, koncentrującej się od wielu lat na nowym rodzaju stabilizacji gruntów, wykorzystującym ziarniste dodatki hydrofobowe o silnie rozwiniętej powierzchni właściwej, których zadaniem jest trwałe zwiększanie odporności na absorpcję kapilarną wody.

Omówiony został blisko 15-to letni okres badań prowadzonych przez IBDiM oraz kolejne etapy, w których Instytut zwiększał sukcesywnie obszar dopuszczenia do stosowania w drogownictwie (w zakresie kategorii ruchu, położenia warstwy w konstrukcji oraz rodzaju materiału stabilizowanego - od mieszanek aż po grunty) sypkich dodatków hydrofobowych dostarczanych przez Nascon.

Firma przedstawiła relację ze swojego najważniejszego, trzyletniego programu badawczo-wdrożeniowego wyznaczania stałych materiałowych (moduł sprężystości oraz współczynnik Poissona) dla materiału gruntowego stabilizowanego dodatkami oferowanymi przez Nascon. Program ten otworzył możliwość profesjonalnego projektowania stabilizacji, z zastosowaniem dodatków firmy, metodą mechanistyczno-empiryczną, a także implementacji w proces projektowania konstrukcji bardziej zaawansowanych metod (Metoda Elementów Skończonych), nad którymi obecnie pracuje firma.

Przedstawione zostały także założenia nowego programu badawczego, którego głównym celem jest określenie pełnej charakterystyki w obszarze zmęczenia wysokocyklowego, dla materiału gruntowego stabilizowanego produkowanym obecnie przez Nascon dodatkiem.

NASZA MISJA

Wspieranie uczestników infrastrukturalnych projektów drogowych i kolejowych, zdecydowanych wykorzystywać w swojej pracy nowe, przynoszące oszczędności rozwiązania technologiczne. Robimy to poprzez dostarczanie fachowej wiedzy, ułatwianie dostępu do przydatnych zasobów i narzędzi oraz oferowanie na najbardziej korzystnych na rynku warunkach wysokiej jakości materiałów budowlanych, będących składnikiem tych rozwiązań.