02.08.2016 r. – GDDKiA, firmy drogowe oraz biura projektowe – podbudowy zasadnicze stabilizowane dodatkami - spotkanie, prezentacja i dyskusja techniczna

Posted on

2 sierpnia br. przedstawiciele naszej firmy mieli przyjemność rozpocząć spotkania techniczne organizowane w siedzibie GDDKiA, dotyczące wprowadzania nowych rozwiązań technicznych służących optymalizacji kosztów inwestycji drogowych.

W spotkaniu uczestniczyły czołowe firmy drogowe oraz biura projektowe, realizujące projekty inwestycyjne dla GDDKiA.

Departament Technologii, w odpowiedziach na pytania firm drogowych, konsekwentnie do wcześniejszych deklaracji Generalnej Dyrekcji potwierdził, iż zapalone zostało „zielone światło” dla nowych materiałów i technologii, w szczególności dotyczy ono rozwiązań pozwalających na zwiększenie możliwości wykorzystywania materiałów lokalnych i z recyklingu, niemniej jednak jako zleceniodawca oczekują w tym procesie odpowiedzialności i profesjonalizmu.

Podbudowy zasadnicze stabilizowane dodatkami zwiększającymi odporność na absorpcję kapilarną wody, służąc nie tylko potrzebie optymalizacji kosztów, ale i ochronie środowiska naturalnego (poprzez ograniczanie zużycia surowców naturalnych oraz zmniejszania ilości odpadów), stanowią dodatkowo właśnie rozwiązanie zwiększające możliwość wykorzystywania na budowie materiałów miejscowych i stanowią pewnego rodzaju recykling.

Dyrektor IBDiM zakończył część dyskusyjną podziękowaniem skierowanym w stronę GDDKiA. Podkreślił, iż otwartość Zamawiającego jest kluczowym elementem procesu wdrażania nowych rozwiązań. Przypomniał także, że aktualne potrzeby w zakresie polityki zrównoważonego rozwoju tym bardziej powinny nas wszystkich motywować.

Spotkanie podsumowane zostało przez organizatora apelem o większą odwagę firm drogowych w zakresie wprowadzania nowych rozwiązań. Przedstawiciele firm drogowych potwierdzając swoje zainteresowanie prezentowanym rozwiązaniem, w odpowiedzi na apel zwrócili uwagę na konieczność wypracowania i dalszego utrzymywania przez obie strony procesu – Zamawiający i Wykonawca – odpowiednio ustanowionego kompromisu. Kompromis powinien dotyczyć oczekiwanej odwagi i dotychczas utrzymywanej po stronie GDDKiA, wydawać by się mogło za dużej ostrożności.

W spotkaniu poprzez system wideokonferencji uczestniczyło także kilka Oddziałów GDDKiA.

NASZA MISJA

Wspieranie uczestników infrastrukturalnych projektów drogowych i kolejowych, zdecydowanych wykorzystywać w swojej pracy nowe, przynoszące oszczędności rozwiązania technologiczne. Robimy to poprzez dostarczanie fachowej wiedzy, ułatwianie dostępu do przydatnych zasobów i narzędzi oraz oferowanie na najbardziej korzystnych na rynku warunkach wysokiej jakości materiałów budowlanych, będących składnikiem tych rozwiązań.