Informacje

Posted on

KORZYŚCI wysoko ocenione przez Projektantów, Zamawiających i Wykonawców

Trwałość zmęczeniowa stabilizacji dodatkami może być obiektywnie wykazana poprzez wykorzystanie metod empiryczno-mechanistycznych (więcej). Optymalizacja kosztów inwestycji drogowych bez utraty jakości to zagadnienie, które aktualnie obecne jest u Zamawiających na każdym etapie realizacji procesu inwestycyjnego. Jedne z głównych wytycznych służących realizacji tego celu, zdefiniowane przez grupy eksperckie powołane przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa mówią o konieczności zwiększania wykorzystywania lokalnych zasobów kruszyw, zwiększania wykorzystania materiałów z recyklingu oraz o zwiększeniu transferu do polskiej branży drogowej rozwiązań innowacyjnych (więcej). Dokładnie w taki sam sposób można scharakteryzować stabilizację dodatkami zwiększającymi odporność na absorpcję kapilarną wody.

To rozwiązanie innowacyjne, ale posiadające w Polsce już ponad 15-to letnią historię, która z powodzeniem zweryfikowała je w naszych warunkach gruntowych oraz klimatycznych (na świecie rozwiązanie obecne jest blisko 60 lat). Wykorzystuje do budowy materiał występujący lokalnie, a w wyniku modyfikacji właściwości fizycznych gruntu uzyskiwana jest wymagana jakość, głównie podatność przy równoczesnej pracy z dużym promieniem czaszy ugięcia. Dzięki wysokiej trwałości zmęczeniowej konstrukcji, konsolidacji oraz możliwości wielokrotnego wykorzystywania raz zmodyfikowanego gruntu doskonale wpisuje się w kierunki nadawane przez Dyrektywy Unijne i kolejne nowelizacje Ustawy Pzp. (np. kwestia Cyklu Życia Produktu). Przy szerokich możliwościach stosowania wprowadza poszukiwaną przez Zamawiających bezpieczną, bo precyzyjnie opisaną, możliwość wprowadzania do postepowań wymogu składania oferty wariantowej. Dla Wykonawców staje się wartościowym źródłem przewagi konkurencyjnej, szczególnie poszukiwanym w okresie trudnych, bo pozyskiwanych z niskim budżetem startowym kontraktów.

PRODUKTY I USŁUGI wzajemnie się uzupełniające oraz wspierające działania innych

Jesteśmy świadomi faktu, iż absorbowanie przez branżę drogową nowych rozwiązań technicznych jest procesem długotrwałym i wielopłaszczyznowym. Rola narzędzi i działań wspierających jest w nim nieoceniona, a błędy są niechętnie wybaczane. Dlatego właśnie ściśle kontrolujemy jakość podczas swojej produkcji, rozwijamy narzędzia wspierające oraz stale podnosimy swoje kwalifikacje dbając o wysoki poziom merytoryczny naszych szkoleń i seminariów, wiedząc doskonale że przekazywana tą drogą wiedza jest niezbędna oraz ułatwia pracę pozostałym uczestnikom procesu inwestycyjnego.

ROZWIĄZANIE PROBLEMÓW towarzyszących branży drogowej i wymagających optymalnych zmian

Praktycznie w każdym przypadku zastosowanie podbudowy stabilizowanej dodatkami zwiększającymi odporność na absorpcję kapilarną wody rozwiązuje jeden z największych, towarzyszących inwestycjom drogowym problemów. Istotne ograniczanie transportu ciężkiego oraz niedogodności, a nawet zniszczeń jaki on powoduje jest ważne dla wszystkich. W opinii każdego, jeżeli tylko można te procesy redukować bez utraty wymaganej jakości to należy bezwzględnie to robić. Przy całkowitym bezpieczeństwie stosowania wykorzystywanych związków chemicznych rozwiązywane są także towarzyszące nam już powszechnie problemy związane z negatywnym oddziaływaniem procesów inwestycyjnych na środowisko czyli zanieczyszczenia w wyniku emisji spalin samochodów ciężarowych, eksploatacja nieodnawialnych zasobów naturalnych czy też sprawy związane z coraz trudniejszym składowaniem odpadów (więcej).

NASZA MISJA

Wspieranie uczestników infrastrukturalnych projektów drogowych i kolejowych, zdecydowanych wykorzystywać w swojej pracy nowe, przynoszące oszczędności rozwiązania technologiczne. Robimy to poprzez dostarczanie fachowej wiedzy, ułatwianie dostępu do przydatnych zasobów i narzędzi oraz oferowanie na najbardziej korzystnych na rynku warunkach wysokiej jakości materiałów budowlanych, będących składnikiem tych rozwiązań.