19.07.2016 r. - Podbudowa stabilizowana dodatkami rozpoczyna cykl spotkań w GDDKIA - Prezentacja i dyskusja merytoryczna prowadzona przez Nascon, pierwszego polskiego producenta dodatków zwiększających odporność na absorpcję kapilarną wody

Posted on

W efekcie przeprowadzonego w Departamencie Realizacji Inwestycji GDDKiA spotkania, zachęceni bardzo pozytywnym przyjęciem oraz ukierunkowani przez przedstawicieli Generalnej Dyrekcji dokonaliśmy zgłoszenia do realizowanego od kilku miesięcy programu MIB oraz GDDKiA. Podbudowa stabilizowana dodatkami opisana została jako rozwiązanie zaakceptowane oraz sprawdzone w polskich warunkach realizacyjnych, wnoszące szereg korzyści finansowych, środowiskowych oraz społecznych.

http://mib.gov.pl/2-514324a4ec938-1797240-p_2.htm
http://www.gddkia.gov.pl/pl/a/22541/Nowe-rozwiazania-i-pomysly-techniczne-cykliczne-spotkania-w-GDDKiA

Program optymalizacji inwestycji drogowych realizowany jest już od kilku miesięcy. Na licznie organizowanych spotkaniach wyraźnie zakomunikowane zostały kierunki optymalizacyjne, w tym zwiększenie transferu innowacyjnych rozwiązań oraz otwarcie się Generalnej Dyrekcji na nowe technologie (więcej). W wyniku prowadzonych prac niedawno ukonstytuowana została także Rada Ekspertów, w skład której weszli przedstawiciele czołowych organizacji w Polsce (więcej)

NASZA MISJA

Wspieranie uczestników infrastrukturalnych projektów drogowych i kolejowych, zdecydowanych wykorzystywać w swojej pracy nowe, przynoszące oszczędności rozwiązania technologiczne. Robimy to poprzez dostarczanie fachowej wiedzy, ułatwianie dostępu do przydatnych zasobów i narzędzi oraz oferowanie na najbardziej korzystnych na rynku warunkach wysokiej jakości materiałów budowlanych, będących składnikiem tych rozwiązań.