15.07.2016 r. - Prezentacja techniczna w Departamencie Realizacji Inwestycji GDDKiA

Posted on

W piątek, 15 lipca br. przedstawiciele naszej firmy uczestniczyli w prezentacji oraz rozmowach zorganizowanych w Departamencie Realizacji Inwestycji Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Na blisko trzygodzinnym spotkaniu obecni byli także przedstawiciele pozostałych komórek organizacyjnych Dyrekcji, Naczelnicy Wydziałów Realizacji Projektów oraz przedstawiciele Departamentu Technologii Generalnej Dyrekcji.

Podczas spotkania w szerokim kontekście omówione zostały możliwości wykorzystywania stabilizacji dodatkami zwiększającymi odporność na absorpcje kapilarną wody w projektach realizowanych przez Generalną Dyrekcję. Rozmowy dotyczyły nie tylko aspektów technicznych, ale także formalnych, w tym możliwości wykorzystywania rozwiązania w inwestycjach realizowanych zarówno w oparciu o warunki kontraktowe „zaprojektuj i zbuduj” jak również w przypadku tzw. żółta książka FIDIC, ale także w przypadku tzw. czerwonej książki FIDIC czyli robót budowlanych i inżynieryjnych projektowanych przez zamawiającego, w ramach tzw. Inżynierii Wartości (możliwość wprowadzania Poleceń Zmiany w oparciu o Inżynierię Wartości została uregulowana w subklauzuli 13.2 Warunków Kontraktu na budowę oraz Warunków Kontraktu na budowę z projektowaniem - subklauzula 13.2 jest aktywna zarówno na kontraktach realizowanych w trybie „buduj”, jak i w trybie „zaprojektuj i zbuduj” - źródło GDDKiA).

Obecni na spotkaniu Dyrektorzy obu Departamentów Technologii oraz Realizacji Inwestycji wyrazili swoją akceptacją dla prezentowanego rozwiązania, zgodnie przyznając mu wysoki potencjał generowania korzyści, nie tylko finansowych.

Prezentacja przedstawiona na spotkaniu, omawiająca zagadnienia techniczne oraz podstawowe korzyści stosowania nowego rodzaju stabilizacji wraz z wprowadzeniem do projektowania metodami empiryczno-mechanistycznymi widoczna jest poniżej.

NASZA MISJA

Wspieranie uczestników infrastrukturalnych projektów drogowych i kolejowych, zdecydowanych wykorzystywać w swojej pracy nowe, przynoszące oszczędności rozwiązania technologiczne. Robimy to poprzez dostarczanie fachowej wiedzy, ułatwianie dostępu do przydatnych zasobów i narzędzi oraz oferowanie na najbardziej korzystnych na rynku warunkach wysokiej jakości materiałów budowlanych, będących składnikiem tych rozwiązań.