• wstepSiccaBase

WITAMY NA STRONIE NASCON Polskiego producenta dodatków zwiększających odporność na absorpcję kapilarną wody

Jesteśmy pierwszą polską firmą doradczo-ekspercką specjalizującą się w zagadnieniach stabilizacji wykorzystującej technologię ograniczania absorpcji kapilarnej wody oraz pierwszego polskiego producenta ziarnistego dodatku hydrofobowego trwale zwiększającego odporność na absorpcję kapilarną wody, wykorzystywanego do wykonywania metodą stabilizacji podatnych podbudów wg Ogólnej Specyfikacji Technicznej nr OST D-04.12.01, pozycja SEKOCENBUD D-04.12.01.00, wydanie 1 kwartał 2017 i następne.

Historia Dlaczego rozwiązanie uzyskało akceptację branży

To zasługa tego, że nasi dotychczasowi Klienci uzyskali dobre i sprawdzone rozwiązania oraz merytoryczne, fachowe wsparcie techniczne. Dzięki temu osiągnęli oszczędności finansowe, zredukowali uciążliwości procesu inwestycyjnego na etapie realizacji, skutecznie zmniejszyli dotykający ich problem degradacji dróg okolicznych w efekcie ciężkiego transportu. A to wszystko udało się uzyskać przy równoczesnym zachowaniu oczekiwanych standardów jakości, w tym wymaganej trwałości.

  • Od początku słuchaliśmy rynku
  • Zrozumieliśmy potrzeby naszych klientów
  • Połączyliśmy wiedzę i doświadczenie
  • Postawiliśmy na właściwie zdefiniowaną kompleksowość

Obecnie zapewniamy naszym Klientom najlepszą na rynku propozycję wartości – fachowość i wsparcie techniczne oraz najwyższą jakość przy atrakcyjnej i zadowalającej wszystkich cenie.

STAWIAMY NA ROZWÓJProfesjonalizm oraz kompleksowowść

Fachowa znajomość zagadnień technicznych, które dostarczamy na rynek w postaci licznych szkoleń i seminariów, kompleksowa obsługa zainteresowanych podmiotów, liczne badania naukowe i współpraca z szeregiem jednostek naukowych oraz opracowanie i wprowadzenie na rynek niezbędnych narzędzi np. oprogramowanie komputerowe do obliczeń mechanistyczno-empirycznych, a także znaczące obniżenie kosztów specjalistycznych dodatków chemicznych dostępnych do tej pory wyłącznie u producentów zagranicznych, uzyskane w efekcie inwestycji firmy zarówno w myśl technologiczną jak i w niezbędną infrastrukturę produkcyjną pozwoliły na rozwój technologii w polskich realiach rynkowych.

PRODUKTY I USŁUGI wzajemnie się uzupełniające oraz wspierające działania innych

Jesteśmy świadomi faktu, iż absorbowanie przez branżę drogową nowych rozwiązań technicznych jest procesem długotrwałym i wielopłaszczyznowym. Rola narzędzi i działań wspierających jest w nim nieoceniona, a błędy są niechętnie wybaczane. Dalej...

ROZWIĄZANIE PROBLEMÓW towarzyszących branży drogowej i wymagających zmian

Praktycznie w każdym przypadku zastosowanie podbudowy stabilizowanej dodatkami zwiększającymi odporność na absorpcję kapilarną wody rozwiązuje jeden z największych, towarzyszących inwestycjom drogowym problemów. Dalej...

KORZYŚCI wysoko ocenione przez Projektantów, Zamawiających i Wykonawców

Trwałość zmęczeniowa stabilizacji dodatkami może być obiektywnie wykazana poprzez wykorzystanie metod empiryczno-mechanistycznych (więcej). Optymalizacja kosztów inwestycji drogowych bez utraty jakości to stale pojawiające się zagadnienie. Dalej...

Służymy wiedzą i doświadczeniem Projektantom zdecydowanym wykorzystywać w opracowywanych przez siebie dokumentacjach podbudowę stabilizowaną dodatkami.

Konsultujemy nieodpłatnie przyjęte rozwiązania, między innymi analizując istniejącą geologię, weryfikując obliczeniowo przyjęte konstrukcje nawierzchni, sprawdzając wytyczne wprowadzone do SST, itp.

Prowadzimy specjalistyczne szkolenia (cotygodniowo w naszej siedzibie lub indywidualne) w zakresie OST D-04.12.01 oraz projektowania metodami mechanistyczno-empirycznymi.

Uczestniczymy w seminariach i prezentacjach technicznych organizowanych przez lub dla Zamawiających zainteresowanych poszerzaniem swojej wiedzy w zakresie nowych możliwości technicznych.

Dostarczamy Wykonawcom wysokiej jakości i w korzystnej cenie dodatki chemiczne do podbudów drogowych, pomagamy w dokumentacjach zamiennych i uzgodnieniach.

Jesteśmy zawsze do dyspozycji dla każdego z naszych Klientów. Służymy im swoją wiedzą i doświadczeniem.

Jesteśmy producentem i dostawcą dodatków trwale zwiększających odporność na absorpcję kapialrną wody.

Współtwórcami oprogramowania do mechnistyczno-empirycznego obliczania trwałości zmęczeniowej konstrukcji nawierzchni.

Prowadzimy również szkolenia i seminaria z zakresu projektowania konstrukcji nawierzchni metodą mechanistyczno-empiryczną.

NASZA MISJA

Wspieranie uczestników infrastrukturalnych projektów drogowych i kolejowych, zdecydowanych wykorzystywać w swojej pracy nowe, przynoszące oszczędności rozwiązania technologiczne. Robimy to poprzez dostarczanie fachowej wiedzy, ułatwianie dostępu do przydatnych zasobów i narzędzi oraz oferowanie na najbardziej korzystnych na rynku warunkach wysokiej jakości materiałów budowlanych, będących składnikiem tych rozwiązań.