STABILIZACJA HYDROFOBOWA

Czym jest stabilizacja hydrofobowa?

To rodzaj stabilizacji gruntu wykonywanej na miejscu, charakteryzujący się tym, że przy odpowiednio dobranej recepcie oraz zastosowaniu specjalnych ziarnistych hydrofobowych związków chemicznych powstaje warstwa konstrukcyjna podatna, pracującą w jednej fazie, bez spękań. Warstwa odcina dostęp wody kapilarnej do konstrukcji. Pozwala na przyspieszenie tempa prac na budowie oraz oszczędności związane z dużymi możliwościami optymalizacji układów warstw konstrukcji, dzięki dwukrotnie wyższej – w stosunku do kruszywa – wartości modułu sprężystości zmodyfikowanego materiału gruntowego.  W wybranych przypadkach pozwala na redukcję grubości warstw bitumicznych z jednoczesnym utrzymaniu wymaganej trwałości zmęczeniowej, co potwierdzane jest obliczeniami mechanistyczno-empirycznymi.

KONTAKT

SPRAWDZONE ROZWIĄZANIE

Stabilizacja ziarnistym dodatkiem hydrofobowym jest z powodzeniem stosowana na drogach krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych, jak i na inwestycjach prywatnych.

10 LAT W POLSCE

Stabilizacja stosowana jest w Polsce od blisko 10 lat, obecnie także na drogach krajowych zarządzanych przez GDDKiA.

SEKOCENBUD

Od 2017 roku ceny dla niej publikowane są w biuletynie cen robót drogowych, mostowych i torowych BCD SEKOCENBUD pod pozycją D-04.12.00.00.

ZIARNISTY DODATEK HYDROFOBOWY

SiccaBASE

Ziarnisty dodatek hydrofobowy SiccaBASE® przeznaczony jest do
wykonywania warstwy stabilizacji gruntu odpornej na podciąganie
kapilarne wody, a co za tym idzie odcinającej dostęp wody gruntowej do
konstrukcji drogi. Zachowanie warstwy w stanie suchym pozwala na
projektowanie recept w taki sposób, aby gotowa warstwa stabilizacji nie
była wrażliwa na spękania (optymalne dozowanie spoiwa), bez ryzyka utraty parametrów materiału w czasie, spowodowanej degradującym działaniem wody i mrozu.

KONTAKT
null

SPOSÓB ODDZIAŁYWANIA NA GRUNT

WIĘCEJ >

null

JAKI MATERIAŁ MOŻNA STABILIZOWAĆ DODATKAMI?

WIĘCEJ >

null

PODATNOŚĆ I TRWAŁOŚĆ

WIĘCEJ >

null

PROJEKTOWANIE ORAZ UMIEJSCOWIENIE WARSTWY W KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI

WIĘCEJ >

null

WYKONANIE NA BUDOWIE – SPRZĘT, BADANIA, ODBIÓR

WIĘCEJ >

CO OFERUJE NASCON

Doświadczenie w branży

Doświadczona kadra inżynierów

Profesjonalizm

Kompleksowe rozwiązania

Wysoka jakość usług

KOMPLEKSOWA DZIAŁALNOŚĆ

PRODUKCJA I DOSTAWA NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH
AKTYWNY UDZIAŁ W PROCESIE ZATWIERDZANIA TECHNOLOGII
WSPARCIE TECHNICZNE INŻYNIERÓW NA BUDOWIE
PROFESJONALNE SZKOLENIA
PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI I PROGRAM KOMPUTEROWY

WSPÓŁPRACA

DOSTARCZANE PRZEZ NAS DODATKI HYDROFOBOWE OD WIELU LAT WYKORZYSTYWANE SĄ W POLSCE Z POWODZENIEM

JESTEŚMY DUMNI Z FAKTU, ŻE GRONO KLIENTÓW KTÓRZY NAM ZAUFALI STALE SIĘ POWIĘKSZA I DZISIAJ ZNAJDUJĄ SIĘ POŚRÓD NICH NAJWIĘKSZE FIRMY DROGOWE

PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI METODĄ MECHANISTYCZNO-EMPIRYCZNĄ

PROGRAM DO OBLICZEŃ TRWAŁOŚCI ZMĘCZENIOWEJ

MWS Pavement Design

MWS Pavement Design to program do obliczeń mechanistyczno-empirycznych konstrukcji nawierzchni drogowych. Do obliczeń stanu konstrukcji (naprężeń, odkształceń i przemieszczeń) wykorzystywana jest przybliżona metoda analityczna z wykorzystaniem modelu sprężystych warstw skończonych. Do obliczeń trwałości zmęczeniowej wykorzystywane są formuły empiryczne wykorzystywane do weryfikacji „Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych” z 2014 r. tj. AASHTO 2004 oraz Instytutu Asfaltowego.
WIĘCEJ

OPRACOWANY PRZEZ NAS PROGRAM UŻYWANY JEST MIĘDZY INNYMI PRZEZ:

null

INSTYTUT BADAWCZY DRÓG I MOSTÓW

null

KATEDRA GEOTECHNIKI I DRÓG POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ

null

ZAKŁAD DRÓG I MOSTÓW POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ

null

WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

null

KATEDRA DRÓG I MOSTÓW POLITECHNIKI LUBELSKIEJ

null

MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE

null

PODLASKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH

null

GDDKiA ODDZIAŁ W WARSZAWIE

null

GDDKiA ODDZIAŁ W GDAŃSKU

null

GDDKiA ODDZIAŁ W KIELCACH

null

GDDKiA ODDZIAŁ W BYDGOSZCZY

null

GDDKiA ODDZIAŁ W SZCZECINIE

DOSTARCZYLIŚMY OPROGRAMOWANIE LUB WSPÓŁPRACUJEMY W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI METODĄ MECHANISTYCZNO-EMPIRYCZNĄ Z CZOŁOWYMI BIURAMI PROJEKTOWYMI:

null

VOESSING

null

TRASA

null

MBZ ANDLER

null

PROMOST

null

KLOTOIDA

null

SUEZ

null

TRANSPROJEKT GDAŃSKI

null

MOSTY KATOWICE

null

IVIA

null

VALUE ENGINEERING

null

AUTOSTRADA II

null

DROSYSTEM

null

INKO CONSULTING

null

EGIS

null

DTŚ

null

MP MOSTY

null

ARCADIS